לתרומות לחץ כאן

שעטנז – לישון על סדין פשתן עם שמיכת צמר

שאלה:

האם מותר לשון על סדין פשתן ולהתכסות בסמיכת צמר

תשובה:

שלום וברכה

מותר ללבוש בגד צמר על בגד פשתן או להיפך, ויש שהחמירו בזה באופן שלא ניתן לפשוט את התחתון בלי להסיר את העליון, אבל כאשר ניתן לפשוט את התחתון בלי להסיר את העליון, כמו אדם שלבוש ציצית צמר וחולצת פשתן, וכל שכן במקרה שלך – מותר לכל הדעות, כי יכול לשלוף את הציצית בלי להסיר ממנו את החולצה. 

מקורות:

ראה אור זרוע הל' יום טוב סי' שמא על פי הירושלמי כלאים פרק ט' שהחמיר כשאי אפשר לפשוט, וברמ"א סי' ש סעי' ד כתב שנכון לחוש לדבריו, וכן החמיר בים של שלמה ביצה פ"א סי' מו, אולם בבית יוסף שם פירש שהירושלמי מדבר באופן שלא ניתן לפשוט את התחתון בגלל שהוא מחובר בתפירה לעליון אבל מה שמונחים זה על זה אינו אסור כלל גם כשאי אפשר לפשוט את התחתון בלי העליון, וראה בט"ז שם ס"ק י שדן כשאפשר לפשוט באופן חלקי מה הדין, וראה ש"ך שם ס"ק ט, ובשו"ת מנחת יצחק ח"ב סי' כו אות ג',  ויש עוד להאריך בזה אבל בנדון כאן ודאי מותר לכל הדעות גם אם הטלית קטן עצמה היא צמר.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל