לתרומות לחץ כאן

קניין

שאלה:

בחוזה שכירות רושמים סעיף כמפורט מטה.
האם יש צורך לעשות פעולה מסוימת בשביל קניין? מהי?
כל הנ"ל נעשה בקנין סודר בכלי שכשר לקנות בו בהודאה גמורה ובלב שלם ובגמירות דעת ובישוב הדעת, ומרצונם
החופשי של הצדדים, וכל ההבטחות וההסכמות ההדדיות הכל קיבלו הצדדים על עצמם בהתחייבות גמורה מעכשיו
ובאופן המועיל ביותר, ובקבלה על עצמם את שיטות הפוסקים הסוברים דהתחייבות בקנין לעשות מעשה כל שהיא
אע"פ שאין בה ממש, תקיפה ומחייבת את המתחייב, וכל אחד מהצדדים מוחל ומוותר על אפשרות לטעון קים לי
כהסוברים שאין תוקף להתחייבות זו, וקיבלו עליהם את שיטת הפוסק המקיים שטר זה, כמו כן כל התנאים שנכתבו
בחוזה זה כולם נעשו ככל משפטי התנאים באופן המועיל, והכל נעשה באופן המועיל שאין בו אסמכתא ודלא כטופסי
דשטרי, בביטול מודעות ומודעי מודעות וכו;, ובפסילת העדים שיעידו על מודעא או אונס, ולא יפסל שטר זה לא בחסר
ויתיר ולא במחק או בטישטוש והכל שריר וקיים.

תשובה:

שלום וברכה,

עדיף לעשות קניין סודר על כל הכתוב בחוזה. אם לא עשו קניין סודר אלא הצדדים חתמו על החוזה הרי זה מחייב את הצדדים כאילו עשו קניין. משום שיש כאן הודאת בע"ד שעשה קניין והתחייב לכל הכתוב בשטר. 

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו"ע סימן מ וקצות שאם מוסר שטר התחייבות, הרי הוא מתחייב לכל הכתוב בו. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל