לתרומות לחץ כאן

מותר ללכת לבריכה בשבת כשיש מנוי ?

שאלה:

העם מותר בשבת ללכת לבריכה לשחות ? והעם מוצר ללכת לחדר כושר שמופעל בוא טלוויזיה ומוזיקה לרפות את הנפש? יש לי מנוי לשניהם שילמתי מראש יש לי את הטופס התשלום לא בשבת

תשובה:

שלום רב

בודאי אסור… תיכף נדבר על השחייה עצמה, אבל אפילו טלטול הכרטיס מנוי זה איסור מוקצה ואין להחזיק בו בשבת…

לגבי הבריכה, לאשכנזים ודאי שהדבר אסור מכמה טעמים, וגם לספרדים כתב בילקוט יוסף בשם אביו הגר”ע יוסף זצ"ל שאסור לרחוץ בבריכה בשבת.

תראו איך לעשות בבית סעודות חגיגיות ואוירה מרוממת יהודית של שבת, זה יהיה טוב ומתוק יותר מכל בריכה.

חדר כושר בודאי אסור בשבת, ראשית אסור להתעמל בגלל הטורח, אבל כל הכניסה למקום שמחלל שבת, ושמיעת הטלויזיה, והמנוי, כל זה רחוק מאוד משבת.

שבת שלום.

מקורות:

בבריכה שאין לה שפה הדבר אסור מדינא לכולי עלמא כמבואר בשולחן ערוך סי’ של”ט סעיף ב’ שחכמים גזרו שלא ישוט אדם בנהר גזירה שמא יעשה חבית של שיטטין, וכל בריכה שיש לה שפה דומה לנהר מפני שהמים יוצאים ונמשכים בחצר. ואף בבריכה שיש לה שפה אסור לשחות בבריכה מכמה טעמים, גם מצד איסור סוחט שפסק המשנה ברורה שאין לטבול אפילו במקוה אם לא לצורך תוספת קדושה, וכן אסור לרחוץ כל גופו אפילו בצונן בשבת כמו שפסק המשנה ברורה בסי’ שכ”ו ס”ק כ”א בשם התרומת הדשן, ועי’ גם באגרות משה חלק ד’ או”ח סימן ע”ה שכתב שהתרומת הדשן אוסר רק בהכנסת כל הגוף למים צוננים, ובבריכה אף לדבריו אסור. וכן יש לחשוש בזה לסחיטת הבגד ועוד. אמנם בילקוט יוסף סי’ ש”א סעיף ט’ (שבת חלק ב’ עמוד י-יד) האריך להוכיח שדבר זה מותר מדינא למנהג הספרדים, אך כתב שם בהערה בסוף הדברים שהורה לו אביו שלהלכה למעשה יש להורות שלא לרחוץ בבריכה בשבת.

בנוסף יש להדגיש כמה פרטים כלליים בענין רחיצה בשבת: ראשית, גם ברחיצה המותרת בשבת (כמבואר בהמשך) יש ליזהר מסחיטת שערות הגוף כאשר הם מלאים במים, וכן יש ליזהר מסחיטת המגבת בזמן הניגוב לאחר הרחיצה.

לענין רחיצה במים חמים: אם המים התחממו בשבת עצמה באיסור אסור להתרחץ בהם כלל, וכן מים שהתחממו בהיתר על ידי נכרי או על ידי קירוב המים לאש וכדו’.

אם המים התחממו מערב שבת, אין להתקלח בהם את כל הגוף ביחד אך יכול לרחוץ איברים מסויימים כל אחד בפני עצמו (בתנאי שבסופו של דבר לא ירחוץ את כל הגוף).

מים שהתחממו באמצעות דוד שמש: לדעת הרבה פוסקים אסור להשתמש בהם כלל בשבת, ויש המתירים במקום צורך (ובפרט לצורך תינוק) להשתמש במים אלו בשבת.

לענין רחיצה במים קרים: לכתחילה אין לרחוץ אף במים אלו בשבת כיון שיש לחשוש שיבוא לסחוט את השער, אך במקום צורך כגון בימים החמים או שיש טינוף על גופו ניתן להתקלח במים צוננים אף את כל גופו, וניתן להשתמש אף בסבון נוזלי (בלבד!) לצורך ניקוי הגוף ובלי ספוג.

במים פושרים שחומם פחות מ38 מעלות שהתחממו מערב שבת מותר להתקלח גם את כל הגוף במקום הצורך בתנאים דלעיל.

לענין רחיצה בחמין ראה בשולחן ערוך סי’ שכ”ו ברמ”א ובמ”ב שם סק”ו.

לענין מים פושרים ראה במקורות שכתבנו כאן.

לענין מים שהוחמו בדוד שמש ניתן לראות מאמר ארוך שפורסם בענין זה כאן, וכאשר סוגר את ברז המים הקרים הנכנסים לדוד מערב שבת השימוש קל יותר.

לענין מים צוננים ראה בשמירת שבת כהלכתה פרק י”ד סעיף י”א במקורות שהביא בדין זה.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. אין לזה קשר עם איסור טירחה, זה כמו עוד הנאות שנאסרו בשבת.. לא כל מה שהנאה מותר, אם ההנאה כרוכה במלאכה או בחשש שמא יבוא למלאכה זה אסור.

  2. זה לא מלאכה לא מקבלים על זה כסף זה להנאה לבריאות לנפש כתוב ושמרתם מאוד לנפשותיכם וחיי בהם שיעשה אדם את המצוות ולא ימות בהם

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל