לתרומות לחץ כאן

להשכיר דירה לנופשים שמרעישים ותופסים חניות

שאלה:

שלום הרב. בבניין של ההורים שלי יש דירה של פלוני ששוכר בימי בין הזמנים לאנשים הרוצים לנפוש בטבריה הקדושה (חשוב לציין שאין לו אישור עסקי לעשות זאת מבחינת החוק) הנופשים עושים מעשים שאסור לעשות כגון לוקחים כמה חניות אחד של בעל הדירה וחניות של אחרים לפעמים יושבים עד השעות המאוחרות עושים רעש. פנינו לבעל הדירה בתקווה לקבל מענה (מדובר בראש כולל אברכים בטבריה) שהם לפחות לא יחנו בשתי חניות .והוא ענה שאין לו שום אחריות למעשים של השוכרים שלו. הסברנו לו שלפי חוק אסור בכלל להשכיר את הדירה לנופש ולכן האחריות מוטלת עליו.
נשמח לקבל תשובה עם מקורות אם אפשר תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

אם החניות הם פרטיות צריך המשכיר לדאוג שהשוכרים לא יחנו את הרכב שלהם בחניות פרטיות. אם החניות הם משותפות של כל הבניין, אם הוא משכיר באופן קבוע צריך המשכיר לדאוג שלא ישכיר באופן קבוע. אם משכיר רק כמה ימים בימי בין הזמנים, מותר להכשיר לבעלי רכבים שתופסים את המקומות חנייה ולא ניתן לעכב בעד המשכיר.

במשכיר צריך להתרות בשוכרים שלא ירעישו בשעות לילה המאוחרות.

בהצלחה.

מקורות:

הרמ"א פסק (סימן קנד ס"ב) שכשמוסיף דיורים או אורחים בתוך ביתו אין השכנים יכולים לעכב מטעם שממלאים הדיירים החדשים את בית הכסא. אמנם בדגול מרבבה [הובא בפת"ש סק"ג] כתב שדברי הרמ"א לא נאמרו באופן שיש לאנשי החצר בית כסא אחד, דאין לך קפידא גדולה מזו, שע"י ריבוי הדיורים יהיה צריך להמתין כשימצא נעול, אלא דברי הרמ"א נאמרו רק כשיש שני בתי כסאות ואין צריך להמתין, אלא שיש להם חפירה אחת, ועל זה אינם יכולים לעכב. אמנם החזו"א (ב"ב סימן יב סק"ו) נחלק על הדגול מרבבה וכתב שאף כשיש בית כסא אחד אינם יכולים לעכב מחמת זמן ההמתנה, שאין זו טענה לעכב, כיון שכל שדרך השותפות להביא אכסנאים לביתו או למלאות ביתו בדיורים, הפסד ההמתנה אינה טענה, וראיה לכך, שהרי יכול להרבות בני ביתו, וכן לדעת הרמב"ם יכול להזמין אכסנאים על שולחנו ואין יכולים לעכב עליו מטעם המתנה בבית הכסא. וכן הרמ"ה פרק לא יחפור כתב שיכול העשיר לקנות עבדים ובאים להתרחץ במרחץ ואין העני יכול לעכב בטענת המתנה. אלא אם הוא באופן שצריך להוסיף בית הכסא מחמת ריבוי הדיורים יכולים לעכב עד שיבנה, ואפשר שזה כוונת הדג"מ, עכ"ד. 

על כל פנים מדברי החזו"א שכתב שכל שדרך השותפות כן אינה טענה, יש לדקדק שבאופן שאין דרך השותפות לעשות כן, טענת המתנה טענה היא. אבל אם דרך השותפות לעשות כן אין אפשרות לעכב. וכיון שדרך להביא אורחים או להשכיר דירה בימי בין הזמנים אין אפשרות לעכב עליו.

רעש בשעות שינה הרי זה נזק ראה כאן. וכיון שרעש בשעות מנוחה נחשב לנזק המשכיר צריך לדאוג שהשוכרים שמביא לבניין לא ירעישו לשכנים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל