לתרומות לחץ כאן

חזקה בשיעור תורה

שאלה:

שלום רב,
ישנו ת"ח שהיה מוסר במשך שנים שיעור לפני ערבית של מוצ"ש. בעקבות הסגרים בתקופת הקורונה השיעור הועבר למקום פתוח אחר. ובינתיים הרב גם מונה לרב בית כנסת אחרת. (עשו גם מסיבת פרידה בביהכ הראשון) לאחר הסגרים ופתיחת בית הכנסת הרב לא חזר למסור את השיעורים בבית הכנסת ויוסד כבר מעל שנה שיעור של אחר בבית הכנסת. והרב הראשון המשיך למסור את השיעור במקום פתוח לייד הבית שלו. בינתיים גם לא הסתדר עם קהילת בית הכנסת בה מונה לרב ועזב שם. כעת בא בטענה שקשה בחוץ ורוצה לחזור לשיעור המקורי בבית הכנסת בטענה שהיה אנוס.
השני אומר, ידעת שהוקם שיעור חדש, לא רצית לחזור לפני כן ואמרת שכבר התרגלו לבחוץ. השיעור החדש כבר קיים מעל שנה בידיעתך על אף שהוצע לך לחזור בתחילה,
עם מי הדין?

תשובה:

שלום וברכה,

הרב הראשון שלא חזר לבית כנסת במשך שנה וראה שיש רב אחר שמוסר שיעורים בבית כנסת ולא מיחה בו, הרי זה מחילה על החזקה שהייתה לו, והחזקה של מסירת שיעורי תורה שייכת לרב השני, ולא ניתן לסלק את הרב השני מתפקידו.

בהצלחה.

מקורות:

שולחן ערוך חו"מ סו"ס קמט: "אדם שהחזיק במצוה, כגון בגלילה או ספר תורה, וארעו אונס ונתנו הקהלות המצוה לאחר, כשעבר אנסו של ראשון חוזר למצותו. אבל אם נתן המצוה לאחר בלא אונס, נתבטלה חזקתו".

מבואר בשו"ע שאם היה נאנס ואחר לקח את המצווה, כעבור האונס המצווה חוזרת לראשון. אבל אם הוא מסר את המצווה לאחר, אינה חוזרת לראשון. ויש לדון בנדון דידן שלא מסר את המצווה לרב השני אבל ראה שהרב השני מוסר שיעורים ושתק במשך שנה, האם דינו כמסר את המצווה לאחר. ונראה להביא ראיה מדברי השו"ע באו"ח סימן קנג סעיף כב: "אדם שהוא רגיל בשום מצוה, כגון גלילה, ואירעו אונס או עוני ונתנו הקהל המצוה לאחר, ואח"כ העשיר ורצה שיחזירו לו המצוה, אם בשעה שנתנו הקהל המצוה לשני היה ספוק ביד הראשון לתת מה שהיה נותן בכל שנה ולא חפץ בה, ונתרצה הוא עם שאר הקהל לתת לאחר, איבד זכותו; אבל אם כשנתנו לשני לא היה ביד הראשון סיפק לתת מה שהיה נותן, ועתה שיש בידו רוצה לזכות במצותו ולחזור וליתן מה שהיה נותן תחלה, חוזר למצותו". 

מבואר בשו"ע שאם המצווה עברה באונס לשני ואחר זמן הייתה לו אפשרות להחזיר את המצווה אליו ולא לקח, הפסיד חזקתו. ומוכח שאם אחר שעבר תקופת הקורונה והייתה לו אפשרות לחזור למסור שיעורים בבית כנסת, ולא חזר לבית כנסת, החזקה עברה לרב השני, והרב הראשון איבד חזקתו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל