לתרומות לחץ כאן

בן לאשה שנאנסה בכפייה

שאלה:

לפני בחור שמבקש להנשא. אין לו רישום של האב. להסברו האב היה אלים לא נרשם ובפועל אינו בחיים.
בשיחה אישית עם אמו היא גוללה חיים קשים ואלימים ובפעם הראשונה היתה מוכנה לשתף שהיא נאנסה בכפייה אצל מי ששמרה לפרנסתה על ילדיו.
המידע נמסר אישית מבלי שאף אחד יודע ועל מנת לסייע לבן.
ללא כל קשר כהונה. כל הנוגעים בענין ישראלים.
מה מעמד הבן כדי לסייע לו להנשא לבחירת לבו?

תשובה:

שלום רב,

אני מבין שהאמא היתה פנויה בעת לידת הבן. אם כך הבן כשר לחלוטין. 

אני מבין שאין לו רישום של האב, וגם לא ידוע מיהו האב. א"כ מעיקר הדין הילד היה אמור להיות שתוקי שהוא אסור לקהל מחשש שמא אביו פסול כמבואר בקידושין עח, כתובות יג, ונפסק בשו"ע אבה"ע סי' ד' סעי' כו.

אולם במקרה דנן יש להכשירו מכמה נימוקים כאשר כל נימוק בפני עצמו מספיק כדי להכשירו:

א. האמא טוענת שהאב הוא פלוני ומסבירה מה אירע. ולכן היא נאמנת כפי שנפסק שם שהאמא נאמנת לומר לכשר נבעלתי ובכך להכשיר את הילד לקהל. אין צורך גם לשאול את אותו פלוני אם אכן כך היה, משום שאפילו אם היה מכחיש כתב הרמ"א שם בסעי' כט שהיא נאמנת להכשיר, ובספר דברי יוסף שם ביאר שהטעם הוא משום פלגינן דיבורא ולמרות שהאב נאמן להכחיש, עדיין לגבי האמירה לכשר נבעלתי אנו מאמינים לה.

ב. בכל מקום היום יש תרי רובי כשרים (רוב עיר ורוב סיעה) משום שאין דלתות מדינה נעולות (ראה כתובות טו,א). כך כתב כבר בשמעתתא שמעתתא ד' על תקופתו שכמעט בכל מקום יש תרי רובי, וודאי גם היום. וראה עוד בחזון איש אבה"ע סי' א'. 

היה מקום לומר שיתכן שאפילו אם לא היה תרי רובי, יכול להיות שבמקרה זה היה מספיק רוב אחד, לפחות לפי כמה שיטות אבל דומני שדי בנימוקים אלה כדי להתירו לקהל. מה גם שדין שתוקי זה מדרבנן משום מעלת יוחסין. וכבר כתב בשו"ת מהר"ם חביב אבה"ע סי' יא שמעלת יוחסין זה פחות מדרבנן רגיל, משום שמן התורה הוא מותר לגמרי. 

 

מקורות:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל