לתרומות לחץ כאן

קופסת קפה לשימוש חוזר – טבילת כלים

שאלה:

קופסת קפה נמס עלית האם הקופסא צריכה טבילה לשימוש חוזר

תשובה:

שלום וברכה

דעת רוב פוסקי זמנינו שיש חובה להטביל וכך המנהג כמדומני, ויש כמובן להסיר את התוית, כי אף שמיעוט שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ, זו הלכה רק בדיעבד ולא לכתחילה.

מקורות:

נדון רחב יש בזה כאשר לא רוצה להשתמש קבוע שבזה הלכה רווחת להצריך טבילה, אלא רק להוסיף משהו שיש לו מבחוץ וכשיגמר הכל עם התוספת יזרוק את הקופסה, כגון החזרת יין לבקבוק אחרי קידוש, או הוספת קפה לצינצנת – איחוד אריזות, כך שלא שמים שם משהו חדש אלא חלק מהמוצר הקודם, ונחלקו בזה הדעות: בס’ שמירת שבת כהלכתה פרק ט הערה מד הביא מהגרש”ז אוירבך להתיר, משום שלדעתו זה נחשב המשך מצב קיים ואינו נחשב שימוש בפני עצמו, וכן התיר הגרי”י פישר זצ”ל בהליכות אבן ישראל  עמ’ קח. אמנם בס’ מציון תצא תורה ח”א סי’ שסט הביא בשם הגר”א נבנצל שליט”א רב העיר העתיקה בשם הגרי”ש אלישיב שאסר זאת, וכן החמיר בזה בחוט שני טבילת כלים עמ’ ל’.

דעת האגרות משה אגב כנגד רבים מהפוסקים שכלל א”צ לטבול בקבוקים או קופסאות גם בשימוש חוזר ממש, ראה נימוקיו בח”א סי’ קכב ויו”ד ח”ב סי’ מ. לדעתו יצירת הבקבוק היא ההחלטה להשתמש בו קבוע, וזה נעשה על ידי ישראל ועי’ עוד שם.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. הנושא אינו איזה שימוש זה עכשיו, אלא אם רוצים להשתמש בו כמה שימושים יש לטבול. אגב דעת הגר"ע יוסף לחומרא כנגד רוב הפוסקים, לדבריו גם בשימוש חד פעמי יש לטבול. אגב זה הכל רק בתוצרת חו"ל.
    הטבילה של כלים אלו תמיד ללא ברכה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל