לתרומות לחץ כאן

היוצא לדרך

שאלה:

אני נוסע מהבית לשבת, רק ליל שבת, האם לילה אחד נחשב ליוצא לדרך ? (זה בדרך כלל לא הזמן שלנו)
תודה רבה !!

תשובה:

היע"ץ ביבמות סב ב תלה זאת באם זו עונתה הקצובה לה, שדוקא באופן שתפסיד עונה קיים חיוב זה, אבל בפשטות אינו כך, ראה תשובה מאהבה סי' לד שביציאה לדרך שיעור פרסה כבר חייב, ויש שלמדו שהוא בי"ב מיל יש גירסאות שונות שם, ראה פת"ש בסי' קפד סעי' י ועוד, אבל אינו קשור עם זמן עונתה. עצם היציאה גורמת השתוקקות.

מקורות:

שו"ת תשובה מאהבה חלק א סימן לד: ומה ששאלתני כמה שיעור הדרך מה שמבואר בש"ע א"ח סימן ר"מ סעיף ט"ו והוא מהרמב"ם פרק ד' מהל' דעות לא יבעול לא ביום יציאה לדרך או ביאה מן הדרך לא לפניה ולא לאחריהם עכ"ל והקשית לשאול א"כ אותן העניים ההולכים יום יום בבקר לסחור בכפרים והם שבים עדי ערב או עד צהרים מה דינם אהובי תלמידי חפשתי על ספרן של צדיקי' יגעתי ולא מצאתי בהם דבר מפורש ובהשקפה הראשונה רציתי לומר דדינו כמו בתפלת הדרך והוא שיעור פרסה שמנה אלפים אמה כמבואר בש"ע שם סי' ק"ד סעיף זי"ן /ז'/ ובברכת הודאת יחיד אשר ג"כ שיעור פרסה כמבואר שם בש"ע סי' רי"ט סעיף זי"ן /ז'/ אמנם אחרי רואי שהרמב"ם ספ"ד מה"ל תפלה ובפרק יו"ד /י'/ מהל' ברכות לא הזכיר שיעור פרסה הדרנא בי דהא בדהרמב"ם קיימינן ונראה דשיעור זה כשיעור שבת שנים עשר מיל מדאורייתא כמ"ש הרמב"ם פ' כ"ז מהל' שבת הל' א' ועיין שם במגיד משנה יען דברי הרמב"ם האלאה /האלה/ אינם אלא מדרך רפואה כמבואר במג"א ס"ק כ"ט ואין להאריך ולא כמ"ש בעל תורת השלמים בי"ד סי' קפ"ד.

פתחי תשובה יורה דעה סימן קפד ס"ק י: ביום עבה"ט ומ"ש בשם ש"ך ולא קים לן אי קודם הלילה כו' ר"ל אי קודם שקיעת החמה או לאחר שקיעה דלענין וסתות חשבינן משקיעת החמה עד צ"ה וכן מעלות השחר עד נץ החמה ללילה. ח"ד ע"ש:

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. מי שכתב יב מיל בכלל לא כתב זאת לגבי היתר תשמיש ביוצא לדרך בזמן וסתה אלא לגבי דינו של הרמבם שלא לשמש משום סכנה ובזה כתב שזה יבוא מיל. ורבים טעו בזה אף בהבנת הפת"ש

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל