לתרומות לחץ כאן

חובת השתתפות בסעודת מצווה

שאלה:

שלום
היום השתתפתי בברית בבוקר, ולא נשארתי לסעודת מצווה, האם יש בזה בעיה כמו שכתוב ונהגו לאסוף מנין לסעודה זו (רמ"א שם) כל מי שאינו אוכל בסעודת מילה הוי כמנודה לשמים (רמ"א שם ע"פ תוס' פסחים קיד א). ולפיכך כתב מהר"י טיקטין בספר באר היטב, שמי שאין דעתו לילך לסעודה זו, יבקש שלא יזמינו אותו, שהמוזמן ואינו הולך הוא מנודה לשמים.
כידוע לא הוזמנתי אלא הודיעו לי על הברית, אך עדיין האם יש בעיה בזה ?
תודה רבה

תשובה:

יש כמה הקלות בענין זה, ועל כך סמכו:

בברית אבות סי’ יג האריך מדברי הפוסקים שמי שמפסיד מחמת הברית תפילה בציבור או לימוד תורה קבוע פטור מלבוא, ואף אם הוא טרוד בעניני פרנסתו אינו מחוייב בכך. ומכל מקום משום כך נהגו שלא להזמין לברית מילה אלא רק להודיע על קיומה. משום מה לגבי סעודת נישואין לא נהגו להקפיד על כך, ונראה שהטעם לכך הוא על פי דברי התוס’ והרשב”ם שם, שבשמחת נישואין יש להקפיד על כך רק בנישואין תלמיד חכם לבת תלמיד חכם או בנישואי כהן לבת כהן. ומה שאף שנישואין אלו לא החמירו בזה, כנראה הסיבה לכך, היא משום שהיום כששולחים הזמנות לא מתכוונים שכל אותם מוזמנים אכן יבואו, אלא שרוצים לכבד את כל הידידים ולהודיע להם על שמחת הנישואין.

כמו כן, בכף החיים סי’ קע ס”ק עא הביא בשם הגר”ח פאלאג’י שחיוב זה אינו אמור אלא באופן שאין מנין אנשים בלעדיו, אבל אם יש שם מנין אין חיוב, אלא שמשום מה לא סמכו על כך לענין ברית, וצ”ב האם יש לסמוך על כך בנישואין, ומכל מקום בצירוף הסברות הנ”ל יש כאן יישוב מסויים.

כמו כן בס’ ברית אבות קול ששון סי’ יג כתב, שאין חיוב להשתתף בסעודת מצוה אלא אם כן נקרא ושנה ונקרא, ולא בהזמנה אחת לבד, ושי אומרים שהאיסור הוא כשנמצא בשמחה ואינו משתתף בה [מכאן יש להחמיר לכל הפחות שאם מגיעים לשמחה לטעום שם משהו].

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. לגבי מש"כ בפסקה שהביא את כף החיים, שלא נהגו כן אפילו כשאין מנין בלעדיו, מה הכוונה, אנשים עוזבים את הברית גם כשאין מנין בלעדם, הרי זה לא מצוי כ"כ?

  2. לא מצוי זה ענין טכני, אנחנו מדברים מה קורה כשאר זה קורה… ואגב זה יכול לקרות, כל אחד חושב שהשני ישאר וכו'… ובהחלט אתה צודק שזה מעורר אותנו לחשוב יותר על אהבת החברים וההשתתפות בשמחתם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל