לתרומות לחץ כאן

גניזת רצועות תפילין

שאלה:

האם צריך לשים רצועות תפילין בגניזה מיוחדת ביחד עם סת"ם או בגניזה רגילה ובמידה שכן האם זה חובה?

תשובה:

שלום רב,

יש בזה מחלוקת. וראה במקורות.

מקורות:

בשו"ע סי' קנ"ד מבואר שגניזת תנ"ך שנכתבה על קלף עליה להיות בכלי חרס. אולם, המנהג הוא שגם פרשיות התפילין והמזוזות נגנזים בכלי חרס, כפי שהביא בס' גנזי הקודש פרק יא הערה ב בשם הגרי"ש אלישיב הגר"נ קרליץ ועוד. לגבי בתים של תפילין נחלקו הדעות, שהרי לדעת רש"י במגילה כו ע"ב הבתים והרצועות נחשבים כקדושה עצמה כיון שנעשים אותיות השם בכריכתם, ולכן מן הדין היה לגונזם בכלי חרס, אולם צתוס' שם חולקים ולדעתם רק בתפילין של ראש שחקוק בו שי"ן הדין כך, ומשום כך הכריעו הגרי"ש אלישיב והגר"ש וואזנר שאין צורך לקבור רצועות בכלי חרס כיון שהעיקר להלכה כדעת התוס'. אולם, הגר"נ קרליץ והגרי"י פישר הורו להחמיר כדעת רש"י.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל