לתרומות לחץ כאן

זקן עם מוצרי ספיגה – דברים שבקדושה / טיפול באב סיעודי

שאלה:

כבוד הרבנים שליט"א שלום וברכה!
מספר שאלות בבקשה.
1) אדם מבוגר שלובש מוצרי ספיגה, האם מתי שרטוב לו זה נקרא שאין גופו נקי ואסור לו לברך וכדו'?
2) האם לבן מותר לרחוץ ולנקות את אביו הזקוק לסעד במקום שא"א כרגע לעשות ע"י אחרים (וא"כ באיזה אופן רצוי), ומה הדין במקום שאפשר ע"י אחרים, אם יש עדיפות כן שהבן יעשה שאז זה במסירות יותר, או שחייבים באופן כזה לשכור עובד זר וכדו' ?
3) כשאני מטפל באבי יוצא לפעמים שאני מכאיב לו תוך כדי (כמובן בלי כונה) האם יוצא שכרו בהפסדו ?
תודה מראש.

תשובה:

שלום וברכה

1. ככל שאין ריח רע ודאי יש להקל לאדם במצבו לומר דברים שבקדושה אפילו כשהחיתול רטוב. ראה שו"ע סי' עו סעי' ד ומשנה ברורה שם ס"ק יד. דין זה אמור עקרונית גם בצואה, הבעיה שבצועה ישאר תמיד גם בפי הטבעת שזה אוסר, לכן רק במי רגלים ניתן להתיר למעשה.

2. הטוב ביותר היה אם ניתן למצוא אדם אחר שירחץ את האב, אבל במקרה שלא ניתן כך לעשות, ואדם אחר לא יהיה נעים לאבא, יש לסמוך להקל.

בגמרא בפסחים נא ע”א נאמר: עם הכל אדם רוחץ חוץ מאביו. ובטעם הדבר נחלקו ראשונים, רש”י שם מפרש שהטעם משום שעלול לבוא לידי הרהורים רעים כשרואה מקום שממנו בא, ואילו המאירי כותב שהטעם לכך הוא משום מורא אב. עלפי זה כתבו אחרונים, שהנפק”מ בין שני פירושים אלו, באופן שהאב נזקק לכך ביותר, שאם הטעם משום מוראו אין טעם להחמיר בכך כשהדבר נעשה לצרכו, אולם, אם הוא משום הרהורים רעים אין להקל בכך אפילו במקום שיש צורך רב. בס’ ערוך השולחן סי’ כג סעי’ ח לחומרא, על פי הרמ”א שם שהביא את טעמו של רש”י.

תזכה למצוות!

מקורות:

כיון שאתה מטפל באביך, שזו זכות עצומה, כדאי ללמוד את המאמר הזה המצורף כאן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל