פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

המוציא על פת שאין בה כזית בכדי אכילת פרס

שאלה:

שלום וברכה!
לחם מיוחד שמומלץ מאוד לחולי סכרת בשל מיעוט הפחמימות , שרכיביו קמח שקדים, גלוטן חיטה, קמח כוסמין,קמח חומוס וכו'. בדץ עד"ח כותבים על השקית שברכתו המוציא ואחרי בורא נפשות . לשאלתי אותם הסבירו לי שאין בקמח דגן כזית בכדי אכילת פרס באכילה רגילה . כמו כן אמרו לי שנטילת ידיים בלי ברכה . ולגבי סעודת שבת לא נחשב כפת ממש לסעודת שבת . מה דעת הרב בהנ"ל ? כמו כן אם אוכלים את זה כפת לשובע האם זה פוטר שאר מאכלים ? כמו פת שדברים הבאים מחמת הסעודה נפטרים .
תודה

תשובה:

שלום וברכה

מקור דבריהם בשלחן ערוך ומשנה ברורה:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רח סעיף ט

עירב קמח דוחן ושאר מיני קטניות עם קמח של חמשת מיני דגן ובשלו בקדירה,  מברך יד בורא מיני מזונות ועל המחיה; ואם עשה ממנו פת,  מברך המוציא  וברכת המזון; ודוקא שיש באותו קמח מחמשת מינים כדי שיאכל ממנו כזית דגן  בכדי אכילת פרס, טו אבל  אם אין בו זה השיעור מחמשת המינים, אינו מברך לבסוף ברכת המזון, אלא בתחלה  מברך המוציא כיון שיש בו  טעם דגן אף על פי שאין בו כזית בכדי אכילת פרס,  ולבסוף על המחיה; ואם בשלו בקדירה,  מברך תחלה בורא מיני מזונות  ואחריו בורא נפשות. 

משנה ברורה סימן רח ס"ק מז

(מז) על המחיה – רבים מהאחרונים נתקשו בזה דלא מצינו כיוצא בזה בברכות דמתחלה המוציא ולבסוף על המחיה ועוד דמאי שנא מהא דכתב לענין בישול בקדרה דאין מברך לבסוף רק בנ"ר מחמת דאין בו כדי אכילת פרס וה"נ לענין פת ומחמת זה באמת הגיה הגר"א דצ"ל גם כאן ולבסוף בנ"ר והרבה אחרונים טרחו ליישב דברי השו"ע [עיין בא"ר ובמטה יהודה] ומחמת זה ראוי לירא שמים שלא יאכל פת כזה אלא בתוך הסעודה ומ"מ הנוהג כדברי השו"ע אין למחות בידו דכן סתמו הרבה אחרונים לדינא ודע עוד דה"ה אם בהפת היה מעורב קמח דגן כזית בכדי א"פ אלא שהוא לא אכל רק מקצת מהפת שלא היה שיעור כזית דגן מכל הזיתים שאכל ג"כ אינו מברך בהמ"ז אלא על המחיה לדעת השו"ע או בנ"ר לדעת הגר"א: 

 

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל