לתרומות לחץ כאן

חימום דג עם רוטב בשבת

שאלה:

האם מותר לחמם דג בשבת שיש דגים ורוטב? האם מותר לקחת בכף מהדג ומהרוטב, זה נחשב בישול? אחרי שהוצאנו מהפלטה את הסיר, אני לא מזיז סירים בשבת ההורים שלי עושים (חבל לי) האם מותר לי לאכול מזה?

תשובה:

שלום וברכה

הרוטב עצמו דינו כדבר לח שיש בו בישול אחר בישול, ולכן דעת רוב הפוסקים שאסור לעשות זאת בשבת. והיינו, שכאשר אתה מניח דג עם רוטב, אם יש כמות של רוטב שעומד לעצמו בתוך הכלי, אסור לחמם. אבל אם אין כמות של רוטב ניכרת, גם אם על חתיכת הדג יש לחות מהרוטב, מותר לחמם.

דעת הגר"ע יוסף כידוע שהואיל והרוטב הוא מיעוט המאכל ועיקרו הדג שהוא יבש, אין בזה איסור בישול בשבת אבל אין כן דעת רוב פוסקי זמנינו.

על אופן החימום על פלטה [של דבר יבש] יש נדון נוסף מצד איסור חזרה. גם דבר יבש לדעת רוב הפוסקי יש להניח על גבי קדרה אחרת ויש מקילים על צלחת ריקה הפוכה, ולדעת הגרע"י אף זה מותר בפלטה חשמלית כיון שאינה מיועדת לבישול.

מותר להוציא דג מהסיר בשבת, ובהוצאה בכף אינו נחשב מגיס. ראה משנה ברורה סי' שיח ס"ק קיז.

מקורות:

כידוע איסור בישול אחר בישול אינו אלא במאכל לח אבל במאכל יבש אין בישול אחר בישול ומותר לחמם בשבת מאכל יבש שכבר התבשל כל צרכו, אמנם נחלקו הפוסקים איך הדין במאכל שרובו יבש ומיעוטו לח האם הוא נידון כמאכל יבש שמותר לחממו או לא, דעת המנחת כהן שדנים אותו כמאכל יבש ומותר לחממו אמנם הא”ר [שיח,יא] חולק עליו וסובר שאסור לחממו אף אם רובו יבש. וכן הסכמת הרבה פוסקים עיין באג”מ ח”ד סי’ ע”ד אות ז’, ועיין בספר מאור השבת ח”ב ס”ו שכתב בשם כמה פוסקים שהמנהג להחמיר. וכן דעת הגרי"ש אלישיב הגר"ש וואזנר ועוד רבים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל