לתרומות לחץ כאן

הקדמת הטבילה ביום השביעי לפני השקיעה

שאלה:

שלום , אישה שנופל לה טבילה בליל שבת וקשה לה להגיע למקווה ברגל בגלל הליכה מרובה יש סברה כזאת שיכולה לבוא לפני השקיעה ברכב ולחזור מהר הביתה להדלקת נרות? דוגמא כניסת שבת בלוחות 19:00 ,שקיעה 19:25 הבלנית אישרה לה להגיע ב18:45 לטבול ולחזור ברכב הביתה להדלקת נרות שבת ובכך לא יהיה לה קושי הליכה מרובה מעדיפה פשוט לדחות למוצ"ש את הטבילה וחבל הבלנית מאשרת לה לטבול בדרך הזו, האם יש בעיה הילכתית ? ועם לא על איזה היתר נישענת הבלנית להוראות לאישה כך? הרי בהלכה נפסק טבילה בשביעי הנקי ופה יוצא שטובלת בשישי אפילו שזה עניין של פחות משעה לשקיעה עדין זה לא בשביעי

תשובה:

אין להקדים טבילה בשום אופן ויש לעורר את הבלנית על כך, בשום אופן אין להניח לנשים לטבול לפני השקיעה! אמנם לדעת רוב הראשונים בדיעבד עלתה לה טבילה אסל אסור לעשות זאת. גם במקום שיש פחד גדול להסתובב בלילה וכדומה התירו להקדים טבילה ולעשותה ביום רק כאשר זה היום השמיני ולא ביום השביעי.

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קצז

סעיף ג

אסורה לטבול ביום ז'; ואפילו אם ממתנת מלטבול עד יום ח' או ט' אינה יכולה לטבול ביום משום סרך בתה. (פי' דבוק הבת וקורבתה לעשות כמעשה האם שתטבול ביום כמוה ולא תבחין שאמה לאחר שבעה טבלה ולא בשביעי עצמו). הגה: והכלות הטובלות קודם החופה יכולות לטבול ביום דהא לא באין אצל החתן עד הלילה, אבל אחר החופה דינן כשאר נשים (מהרי"ל). 

סעיף ד

היכא דאיכא אונס, כגון שיראה לטבול בלילה מחמת צינה או פחד גנבים וכיוצא בו, או שסוגרין שערי העיר, יכולה לטבול בשמיני מבעוד יום; אבל בשביעי לא תטבול מבעוד יום אף על גב דאיכא אונס. 

סעיף ה

אם עברה וטבלה בח' ביום בלא אונס, אפילו הכי עלתה לה טבילה; וכן אם עברה וטבלה בז' ביום, עלתה לה טבילה. הגה: ומכל מקום לא תשמש אפילו בשמיני עד הלילה, ותסתיר טבילתה מבעלה עד הלילה (ב"י בשם האגור). 

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל