לתרומות לחץ כאן

הורדת טמפ' מזגן בשביל קטן בשבת

שאלה:

שלום,
ביום שבת המזגן אשר כוון כבר מערב שבת היה על 25 מעלות ולא קירר היטב את חדר המגורים ומקום השינה של בני בן ה 11 , מאחר והיה חם מאד בבית הורדתי את הקירור ל 24 מעלות בשינוי (בלחיצה עם מזלג על כפתור הטמפ') עבור הילד שהיה לו חם מאד ולא יכל לישון היטב ולצערי בסתר ליבי שמחתי בכך כי גם לי היה חם מאד , סמכתי על האור לציון שגיל קטן נחשב עד גיל 13 למרות שלרוב הפוסקים עד גיל 9.
האם נהגתי נכון לגבי הפעולה שבצעתי עבור הילד שחשיב כחולה שאין בו סכנה שמורת לעשות עבורו במלאכות דרבנן בשינוי בלי להתייחס כרגע למחלוקת לגבי גיל הילד?

תשובה:

שלום וברכה

זה בודאי היה לא בסדר… ראשית לענין קטן להחשיבו כחולה, מן הסתם לרוב הדברים הכוונה עד גיל שלוש ארבע ולא יותר, מה שאמרו עד גיל תשע כמבואר בשו"ת מנחת יצחק ח"א סי' עח זה רק כאשר אין לו אוכל והרעב מזיק לו, שכשם שאמרו שמענים קטן לשעות רק מגיל תשע כך הוא נחשב חולה לענין זה. וכן כתב בפירוש השאגת אריה כמובא בשו"ת מלמד להועיל בהוספות, שגיל קטן הוא עד גיל שלוש ארבע.

כמו כן, לא התירו מלאכה בשינוי לצורך חולה שאין בו סכנה אלא שבות דרבנן, ובחשמל זו הרי מחלוקת גדולה, דעת החזון איש שזה דאורייתא וכן סבר בעל האגרות משה וכן חששו הרבה פוסקים.

כמו כן והוא דבר חשוב מאוד, לא לכל דבר קטן יחשב חולה, אלא רק בדברים שקשורים להיותו קטן, כלומר, יש הבדל בין אם קר בבית ויש חשש שיחלה, או שיש חושך והוא מפחד מהחושך וזה מסוכן בשבילו, לבין חום, שזה אולי חוסר נוחות ואין לזה הגדרה של חולי, בפרט שיש מזגן רק הוא לא מספק, כלומר לא מדבר בחום שיכול לייבש, אלא קצת אי נוחות…

לכן מכל הסיבות הנ"ל אין לעשות כך בשום אופן.

[ועוד לא דנו האם השינוי הנ"ל מספק]. 

 

הצטרף לדיון

8 תגובות

 1. תודה.
  מה לגבי ההיתר של שבות דשבות ע"י ישראל במקום צער,מצווה,הפסד ממון. נכון שלא מקילים בנידון לענין מכשירי חשמל בד"כ אולם לדעת מרן הרב עובדיה יוסף יש להקל גם בזה.
  מה דעתכם , האם ניתן להפעיל את ההיתר בנידון?

 2. למעשה נהגו במקום צער להתיר רק שבות דשבות קל – אמירה לגוי לעשות איסור דרבנן.
  על כך שדין שבות דשבות נאמר רק בגוי ולא בישראל, ראה פרי מגדים סי’ שז א”א ס”ק ז, שו”ת מהר”ם שיק או”ח סי’ קכא, וראה ביאור הלכה סי’ שמט שהסתפק בזה, וע”ע חזון איש סי’ קג ס”ק יט.

 3. ראשית, בנוסף למהירות התגובה המדהימה , התשובות נפלאות ומעוררות התפעלות בלי עין הרע, ה' ישמרכם.
  ממש הוצאת רשת האינטרנט מידי הסט"א והכנסתה לקדושה.
  האם בשעת הדחק הגדול ניתן להקל ולסמוך על ההיתר של מרן הרב עובדיה יוסף בנידון? , ממש היה לנו חם בשבת והיה קשה אפילו לישון.

 4. להלן:
  יש אומרים שלא הותר שבות דשבות במקום מצוה או במקום חולי, אלא כשהשבות האחד הוא על ידי גוי, אבל שבות דשבות ששניהם על ידי ישראל, אסור במקום מצוה. ויש חולקים ואומרים שלעולם יש להקל בשבת דשבות במקום מצוה אפילו שני השבותים נעשים על ידי ישראל, ויש לסמוך על דברים להקל רק כשיש צורך גדול בדבר. [ילקוט יוסף שבת ד' עמוד תא].

 5. למעשה נהגו להחמיר בזה כמקורות שציינתי, ובכל מקרה גם הגר"ע יוסף מדבר על צורך גדול ולצורך מצוה לאו דוקא במקום צער, מי רוצה להכנס בכאלו דוחקים…

 6. שלום,
  בהשגחה פלאית, בשבת נכבו המזגנים בבית הכנסת.
  עלתה הסוגייה לרב בית הכנסת ומאחר ולא היה גוי במקום, הרב רצה להפעיל את ההיתר הנ"ל של מרן הגרע"י זצ"ל לענין שבות דשבות במקום צער ע"י יהודי כלומר שיהודי ידליק בשינוי את המזגנים (למרות שכתוב בחזו"ע ובילקו"י שההיתר הינו לדבר מצווה הנ"ל התעקש שמדובר על כל שבות דשבות גם במקום צער והפסד ממון בדיוק כמו אמירה לגוי אלא שלא ראיתי זאת כתוב בשום מקום אלא רק לדבר מצווה בלבד).
  פרסתי לפניו את כל הדברים הנ"ל בשיחתי עמכם והמזגנים לא הודלקו , אולם אחד הת"ח בבית כנסת אמר שידוע לו ששבות ע"י יהודי קלה מאמירה לגוי ולפיכך מבחינת החשבון ההלכתי עדיף שבות דשבות ע"י יהודי מאשר אמירה לגוי וכל שכן אם נצרף את דעת בעל העיטור הסובר שמותר אמירה לגוי לדבר מצווה אפילו במקום מצווה מהתורה אז יוצא שעדיף שיהודי ידליק בעצמו בשינוי מאשר יאמר לגוי לעשות זאת (נשמע תמוה מאד ולא מתקבל על הדעת מבחינתי).
  אודה לכבודו לדעת האם גם במקרה הנידון עשיתי נכון שמנעתי את הדלקת המזגנים וכן לגבי הכלל שהובא לפני לגבי אמירה לגוי לעשות איסור דרבנן שהיא חמורה יותר מאשר איסור דרבנן בשינוי ע"י יהודי.

 7. עשית מצויין. מה שאמר אותו אדם הוא לא נכון, אמירה לגוי לעשות איסור דרבנן קלה הרבה יותר משבות דשבות על ידי ישראל כמבואר בסי' שכח סעי' יז ועוד מקומות רבים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל