לתרומות לחץ כאן

הבדלה בליל תשעה באב

שאלה:

שמעתי שצריך לשמוע ברכת מאורי האש על נר במוצ"ש השנה, בבית הכנסת שמעתי ברכת מאורי האש אך בגלל שישבתי בעזרת הנשים לא ידעתי שהבעל קורא הולך להבדיל אז לפני הברכה לא כיוונתי לצאת ידי חובה, אך לאחר שהוא בירך עניתי אמן
האם אני צריכה לשמוע הבדלה שוב?
תודה

תשובה:

כוונה זו מספיקה כדי לצאת ידי חובה, ואינך צריכה לעשות שוב הבדלה. בפרט שהנידון הוא רק על ברכת הנר שכלל לא ברור האם נשים חייבות בו. ראה ביאור הלכה סי' רצו סעי' ח' שלכו"ע נשים אינן חייבות בברכת הנר של הבדלה.

מקורות:

ביאור הלכה סימן רצו סעיף ח
* לא יבדילו לעצמן – עיין במ"א שכתב דפשוט דרשאים לברך לעצמן על הבשמים ועל הכוס דברכת הנהנין הם והא דלא נקט המ"א ברכת הנר דברכת הנר לאו ברכת הנאה הוא דלא נתקן על הנאת האור דא"ה היה צריך לברך בכל פעם כשרואה האור וכמו שהביא ב"י בשם הרא"ש ומסתפקנא אפילו למ"ד דנשים חייבות בהבדלה אם חייבות בברכת הנר דבשלמא הבדלה אף שהוא זמן גרמא נכללת במצוה דזכור שהיא שייכא לשבת וכמש"כ הרמב"ם ואפילו למ"ד דרבנן דומיא דקידוש תקנוה משא"כ נר שנתקן על בריאת האור במו"ש שאינה שייכא לשבת כלל והיא זמן גרמא מנ"ל דחייבות וא"ל כיון שנקבעת בברכת הבדלה חדא דינא להו דז"א דהא יכולין לברך אותה בפני עצמה ג"כ וגם אין מחויב לחזור אחר האור כדלקמן בסימן רצ"ח ס"א ואולי כיון דלכתחלה מצוה לסדרן ביחד חדא דינא להו. ויותר נכון לומר דאינה חייבת בברכת הנר לכו"ע:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל