לתרומות לחץ כאן

הבדלה לילדים בתשעה באב

שאלה:

רציתי לשאול, האם הגדול יבדיל לאחיו ואחיותיו או שיאכלו בלי הבדלה?

תשובה:

שלום וברכה

המנהג הרווח שילדים האוכלים בתשעה באב [בשונה מיולדת וכדומה] אינם מבדילים, כיון שגם כשיגדילו לא יבדילו כיון שלא יאכלו. ראה ארחות רבינו ח"ב עמ' קמה, מועדים וזמנים ח"ז סי' רנה, וראה רבבות אפרים ח"ג סי' שעא בשם הגרי"ש אלישיב, וכ"ה בקובץ מבית לוי חלק יג עמ' עז, ראה שם שאף שהשבט הלוי בתשובותיו כתב להבדיל למעשה אין המנהג כן.

אמנם בשו"ת מהרי"ל דיסקין קונטרס אחרון סי' ה נקט שיש להבדיל, וכ"כ הגר"ש דבליצקי בס' תשעה באב שחל ביום א', אבל כאמור המנהג לא כך.

מקורות:

עיי"ש בשו"ת מבית לוי שכתב וז"ל, ואשר שאל בקטן האוכל אם יעשה הבדלה, וכ' בשם מהרי"ל דיסקין דמבדיל מטעמא דחינוך. וכבודו הקשה דמה חינוך שייך בזה דהלא כשיגדל לא יאכל בט"ב. לק"מ דכבר נכנס בגדר חינוך דהבדלה בשבת פשוטה א"כ הוא בגדר חינוך הבדלה, אף דענין פרטי זה דהבדלה בט"ב לא שייך ביה חינוך אטו גדלותו. ועוד, דכיון דחולה שאין בו סכנה מותר מעיקר הדין גם בגדולים וא"כ צריך לחנך לדעת סדר האכילה בט' באב כזה – (שמותר לאכול בו) (ח"ז סי' עז). [ולמעשה לא ראינו נוהגים כן], עכ"ל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל