לתרומות לחץ כאן

בורא נפשות על "בריה"

שאלה:

שלום וברכה
האם צריך לברך בורא נפשות על אכילת 2 אגוזי ברזיל או כל דבר כיוצא בו ,גם אם לא הגיע לשיעור ברכה אחרונה , מדין"בריה"?

תשובה:

בריה זה ספק וספק ברכות להקל, לכן אין לאכול בריה פחות מכשיעור כדי שלא להכנס לספק זה.

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רי סעיף א

האוכל פחות מכזית בין מפת בין משאר אוכלים, והשותה פחות מרביעית בין מיין בין משאר משקים, מברך תחלה ברכה הראויה לאותו המין, ולאחריו אינו מברך כלל; ויש מסתפקים לומר שעל דבר שהוא כברייתו, כגון גרגיר של ענב או של רימון, שמברכין לאחריו אף על פי שאין בו כזית; לכך נכון ליזהר שלא לאכול בריה פחות מכזית. הגה: ולא מקרי בריה אלא אם אכלו כמות שהוא, אבל אם לקח הגרעין ממנו, לא מקרי בריה (הר"י פ' כיצד מברכין וב"י בשם רשב"א); ויש מסתפקים עוד בברכה אחרונה של יין אם מברכין אותה על כזית; לכן טוב ליזהר שלא לשתות (אלא) פחות מכזית, או רביעית. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל