לתרומות לחץ כאן

מוקצה – חוטי ציצית שנתלשו

שאלה:

שלום וברכה. מה דינו של חוט ציצית שנתלש בשבת?
ראיתי שתי סברות לאיסור מוקצה.
1. משום שבר כלי. אבל לכאורה הוא ראוי להיות כסמניה בספר?
2. הוקצה למצוותו כעצי סוכה.
מה דעת הרבנים שליט"א?

תשובה:

שלום וברכה

שתי הסברות נכונות, ראה שו"ת משיב דבר ח"א סי' מז שכתב שזה מוקצה כיון שהוקצה למצוה ואינו ראוי לשימוש. וראה שלמי יהודה פ"א סעי' כג מהגרי"ש אלישיב שזה מוקצה מחמת גופו כמו שבר שאינו ראוי לכלום. מה שאתה יכול לייחד אותו לסימניה אינו מועיל, זה כמו כל חתיכת נייר שהיא מוקצה למרות שבאופן עקרוני היית יכול לייחד אותה לפני שבת לשמש כסימניה, זה הרי לא נעשה.. גדרי יחוד מוקצה זו סוגיא נוספת.

הצטרף לדיון

6 תגובות

  1. מדוע הר' בתשובה מדמה ציצית לדף שא"א להגיד שהוא ראוי לסימנייה, הלא בדף אף אחד לא עושה כך משא"כ ציצית מעשים שבכל יום שלפעמים ציצית שמתנתקת מייחדים אותה לסימנייה (לפחות כך אצלי בבית) וא"כ נשארה רק הסברא לאיסור מצד הוקצה למצווה?

  2. אם אדם מייחד לסימניה אז הוא עשה ייחוד מוקצה, אבל לומר שהחוט מטבעו הוא בעצם סימניה נראה לי לא נכון.

  3. לגבי סברא ראשונה. למה זה שונה מדין השו"ע ש"ח סע' ו' שדי כששבר כלי ראוי לאיזושהי מלאכה. למה א"א לאמר שחוט ציצית ראוי לשמש כסימניה? רק בגלל שזה לא דרך? אז למי שזה כן דרך, יהיה מותר גם אם לא ייחד לזה?

  4. זה לא באמת שימוש שמיוחד לדבר מסויים, כל חפץ דק יכול לשמש כסימניה. דומה הדבר לנדון לגבי כלי שמלאכתו לאיסור שאין לו תשמיש היתר, באופן עקרוני אני יכול בכל דבר לעשות תשמיש היתר, נניח להניח אותו על ניירות שלא יעופו, אבל זה לא שימוש מהותי וחשוב המתייחס לצורתו ולעצמותו.

  5. נכון אע"פ שהרב צודק שכל דבר אפשר להשתמש כסמנייה ולכן אין סברא לומר שכל חתיכת דף וכו' מקרי כלי כי ראויה לסימניה, מ"מ ציצית שאני כי אכן כך נוהגים רבים לעשות וחזר הדין שזה דומה לשבר כלי שראוי לכסות בו משהו. כלומר, זה לא בגדר "שימוש הזוי" ולכן הותרה הרצועה ונתיר כל דבר שיכול לשמש כסמנייה, כי כך אכן המקרה ספציפית בחוטי ציצית.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל