לתרומות לחץ כאן

דברים שבכתב אי אתה רשאי לומר בעל פה / אמירת פסוקים בעל פה

שאלה:

שלום רב,
א — ידוע מהשו"ע – דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה.
ידוע לי על רב שלמד את הפרשה של הבר מצווה שלו בעל פה ממש.
והרי "דברים שבכתב אי" וכו'!
והפרשה שלו לא היתה פ' "האזינו" שמותר לאומרה בעל פה.
———– האם מותר ללמוד בעל פה כנ"ל?
ב— האם מותר ללמוד תנ"ך בעל פה?

תודה רבה

תשובה:

בענין זה יש מחלוקת הפוסקים ואין להקל אלא בשעת הדחק.

ללמוד בעל פה ודאי מותר, השאלה האם מותר לומר בעל פה…

מקורות:

באופן עקרוני, הכלל הוא שדברים שאינם שגורים בפי כל אדם, אסור לומר בעל פה גם אם הם שגורים בפי האומר, ראה מגן אברהם ריש סי’ מט ומשנה ברורה שם ס”ק ד שדברים ששגורים בפי הכל מותר לאומרם ואין בזה משום דברים שבכתב אי אתה רשאי, אבל מה ששגור רק בפיו אסור לומר בעל פה, ושלא כדעת הב”ח שם שהתיר זאת. אמנם החיד”א בס’ קשר גודל סי’ ו אות ט פסק כדעת הב”ח. 

בשעת הדחק נהגו להקל בזה כדעת הב”ח כאשר יש צירופים נוספים להקל, נציין בקצרה: תוספות בתמורה יד ב כתבו שהאיסור הוא רק כשבא להוציא אחרים ידי חובה ולא כשקורא לעצמו [אין הלכה כך, אבל צירוף יש כאן], בשו”ת חוות יאיר סי’ קעה מתיר כשהכוונה היא לשירות ותשבחות לפני הקב”ה, וסבר שהאיסור הוא רק בדרך של לימוד, והובא במשנה ברורה שם וציין שניתן לסמוך על כך בשעת הדחק, ובס’ שפתי שושנים פרק ו כתב שעל זה סמכו כשאומרים פסוקים לשמירה!

הצטרף לדיון

5 תגובות

  1. ויכולו הוי דברים השגורים? מעשים שבכל יום שכמעט לא מצינו מי שמקפיד להגיד זאת מתוך הכתב למרות שמוציאים יד”ח!

  2. לא אחת מי שמוגדר כתינוק שנשבה או כמסורתי שנכנס עמנו בשיח או בוויכוח באחד מחלקי התורה ועולה ומתבקש צורך ממשי ביותר לומר לו את אחד הפסוקים בתנ"ך שיביאוהו לכך שדי בוודאות יושפע לטובה ויקבל את הדברים, האם זה מספיק כדי להחשיב זאת ושזה יכנס בגדר שעת הדחק ואפשר לסמוך על המקילים ולומר לו את הפסוקים האלו?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל