לתרומות לחץ כאן

עשיית כדורי שוקולד בשבת

שאלה:

מאוד חשקה נפשי לאכול כדורי שוקולד בשבת אך דא עקא מפאת קוצר הזמן והמלאכה המרובה לא הספקתי להכין קודם השבת שאלתי בזה
האם מותר להכין כדורי שוקולד בשבת כשעושה בשינוי, טוחן אין כאן שאין טוחן אחר טוחן כמו לרסק פת, ומצד לישה האם יהיה מותר שעושה בשינוי כמו שמכינים טחינה, סלט ביצים, או שאולי זה בלילה עבה ואסור בכל מקרה,
אם אסור מה יהיה הדין כשמכין מע"ש העיסה ועושה רק צורת הכדורים בשבת שהרי פסק המשנ"ב סימן שיח נגד דעת הפמ"ג שאין מכה בפטיש באוכלין ולמאי ניחוש לה ?

תשובה:

שלום וברכה

ראשית זו בלילה עבה ואינו בר גיבול, ובבלילה עבה כזו לא מועיל שינוי מחמת החשש שעצם נתינת המים היא כבר גיבול, ראה ביאור הלכה בסי' שכד סעי' ג. שנית, יש כאן איסור של עשיית צורה באוכלים, עצם עשיית הכדורים אסורה בשבת. ראה קיצור שו"ע סי' פ סעי' כה, על פי המגן אברהם סי' שמח ס"ק יז, וע"ע חיי אדם כלל לט סעי' א. וראה מה שדן בזה בשו"ת שבט הלוי ח"ו סעי' כט.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל