לתרומות לחץ כאן

ביקש סליחה שלוש פעמים ולא מחלו לו

שאלה:

לרב שליט"א שלום רב,
אם אדם ביקש סליחה מכל הלב ממישהו 3 פעמים על פגיעה ולא סלחו לו מה יעשה, האם יש עליו עדיין את העוון?

תשובה:

אם בכל פעם ביקשת בפני שלושה אנשים, ובכנות מכל הלב, לא צריך לבקש יותר. אלא אם כן מדובר בהוצאת שם רע, ששם אין חיוב למחול ויש לטרוח הרבה ולפייסו.

בשורות טובות.

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום הכיפורים סימן תרו סעיף א

עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו; אפילו לא הקניטו אלא בדברים, צריך לפייסו; ואם אינו מתפייס בראשונה, יחזור וילך פעם שנייה ושלישית, ובכל פעם יקח עמו שלשה אנשים, ואם אינו מתפייס בשלשה פעמים אינו זקוק לו. (מיהו יאמר אח"כ לפני י' שבקש ממנו מחילה) (מרדכי דיומא ומהרי"ל); ואם הוא רבו, צריך לילך לו כמה פעמים עד שיתפייס. הגה: והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול (מהרי"ל), אם לא שמכוון לטובת המבקש מחילה (גמרא דיומא); ואם הוציא עליו שם רע, אינו צריך למחול לו. (מרדכי וסמ"ג והגה"מ פ"ב מהלכות תשובה ומהרי"ו). 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל