לתרומות לחץ כאן

הסרת מזוזות מדירה שכורה במקום הפסד

שאלה:

שאלתי לגבי הסרת מזוזות בדירה שכורה שאני עוזבת ונעניתי שאין להסיר אם לא קובעים חדשות. בעל הבית לא מעוניין לקבוע חדשות אלא להמתין לשוכרים שיכנסו בעוד שבועיים ויביאו את שלהם. הדיירים החדשים לא מעוניינים לשלם לי על המזוזות שלי וגם לא מסכימים לעשות חילוף כדי שאוכל לקחת את שלי, ובדירה החדשה שנכנסתי אליה יש רק בדלת הכניסה לבית. אין לי כסף לקנות שוב מזוזות ואין לי מאיפה לקחת בהשאלה. למה אני לא יכולה לקחת את המזוזות שלי? אני לא מבינה את ההגיון ההלכתי, אני צריכה לדאוג להשראת השכינה בדירה שלבעליה לא אכפת אם יש או אין בה מזוזות ואף אחד לא גר בה, והילדים שלי יחיו בלי מזוזות שבועיים?

תשובה:

לא דייקת כל כך בנוגע לתשובה שקיבלת…

במקרה כזה שיש הפסד כספי ניכר, המשכיר לא מוכן לשלם, השוכרים הבאים לא מוכנים לקנות, ניתן לסמוך על המקילים לקחת את המזוזות.

מקורות:

על דעת המתירים להסיר את המזוזה כשבעל הבית אינו מסכים לשלם עבורה, ראה ברכי יוסף שם וכן נראה בשו”ת אגרות משה ח”ד סי’ מד. אולם, בס’ ערוך השולחן סי’ רצג אוסר להסירה אף באופן זה, וראה שו”ת חלקת יעקב יו”ד סי’ קס שבמקום שיש הפסד מרובה [כמה מזוזות ששווין רב ובאדם שאין לו ממון] יש לסמוך על המקילים. אולם, בס’ תשובות והנהגות ח”א סי’ תרמט כתב להחמיר, כיון שהסרת המזוזות יש בה סכנה, ו”חמירא סכנתא מאיסורא”. וראה עוד אפשרויות כאן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל