לתרומות לחץ כאן

שם בכתובה – כאשר לא זוכרים במדויק שם עריסה

שאלה:

שלום לרב
רציתי לשאול אם למישהו יש 2 שמות, למשל "משה" ו"יוסף"
ולא ברור מה השם הראשון ומה השני, בת.ז. שניהם רשומים ובסדר מסויים – ויש דעות שונות בין אלה שנכחו בברית מה היה השם הראשון ומה השני (ואין ראיה מהת.ז. כי שם המטרה הייתה לרשום ראשון את השם המשומש כיום).
השימוש העיקרי הוא בשם אחד,
השאלה היא האם סדר השמות מעקב בכתובות ובגיטין?

אשמח להרחבה ולמקורות תודה

תשובה:

שלום רב,

כאשר יש לאדם שני שמות נפרדים: "משה" "יוסף" הסדר שקראו לו בברית אינו משנה, מה שצריכים לכתוב זה קודם את השם העיקרי שזה השם השימושי שהוא גם שם עריסה ושם שם שמשתמשים בו כולם. ואח"כ את השם השני, ולא משנה מה היה הסדר בברית.

אולם צריכים לדעת שזה רק כאשר כותבים את השמות באופן נפרד, ראובן לבד ויוסף לבד. אלא שבדרך כלל כאשר לאדם יש שתי שמות, נחלקו הפוסקים האם כותבים את זה באופן נפרד או ביחד. ראה בתרומת הדשן (פסקים סימן רסו): "אדם שנשתנה שמו מחמת חולי היאך כותבין ראובן שמעון, או ראובן דמתקרי שמעון. דע, כי זה קרוב לשתי שנים ומחצה חזרנו גט להוליכו ללנצהוט, והיה עמנו פה מהרר"י ברונא שי', והסכמנו כולנו לכתוב משה דמתקרי יהודה. והכי משמע במרדכי פרק השולח דכותבין מרים דמתקרי שרה, ולא כתבינן מרים שרה. דמרים היא עיקר שמה כמו בנידון דידן, דשם השני עיקר כדאיתא בסמ"ק (מצווה קפד). מ"מ הכותב ראובן שמעון לא פסלינן ליה כלל".

ראה עוד בבית יוסף אבה"ע סי' קכט סעי' יד שהביא מהמהרי"ק וכך גם פסק בשו"ע שאם כתב ברצף דעת המהרי"ק שהגט פסול. ועל כך ישנה אריכות גדולה בפוסקים, חלקם הובאו שם בפתחי תשובה. ויש שחילקו בין אם שתי השמות הם שמות עריסה לבין אם השם השני ניתן לו לאחר זמן מחמת חולי וכד'. ראה בבית אפרים סי' פא.

לכן למעשה מה שעושים במקרים כאלה לדוג' אם קוראים לו לתורה משה יוסף, אבל בפועל כולם קוראים לו משה, אז יכתבו בגט משה יוסף דמתקרי משה, ואם יש גם אנשים שקוראים לו יוסף יכתבו: משה יוסף דמתקרי משה ומדמתקרי יוסף.

לכן, במקרה כזה ישנה חשיבות לסדר הדברים משום שעיקר השם הראשון שכותבים את שניהם, זה הצירוף יחד "משה יוסף" אז יש חשיבות אם זה "משה יוסף" או "יוסף משה". אולם הלכה למעשה בפרט בכתובה אין חשיבות בדיוק מה היה בעת הברית, אלא יכתבו לפי הסדר שנקרא בו לתורה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל