לתרומות לחץ כאן

מציאת מטבע בעגלת הסופר

שאלה:

שלום

מטבע של 5 ש"ח שהיתה בחריץ בעגלת סופר מחוץ לחנות עצמה, מה שאומר שמי שהשתמש בה סיים את השימוש בה ושכח את המטבע בחריץ (או שאולי כך קיבל את העגלה ומישהו אחר לפניו שכח או שהיה משהו אחר).
מה עושים במקרה כזה?

תודה

תשובה:

שלום וברכה,

מצא מטבע בעגלת סופר, יש להסתפק האם נחשב לסימן מדין מקום – המטבע בעגלה נחשב למקום סימן. אולם ברוב המקומות יש גויים שמסדרים את העגלות, או אנשים שמחפשים את המטבעות שנשכחות ולוקחים לעצמם, ולכן יש ייאוש גם אם נחשב סימן, ולכן רשאי המוצא לזכות לעצמו במטבע. והעגלה לא נחשב לחצר שיקנה לסופר, מאחר ואינו חצר המשתמרת.

בהצלחה.

מקורות:

ראשית כל יש לדון האם מטבע שנמצאה בעגלת סופר, האם נחשב למקום סימן. הגמרא במסכת ב"מ דף כג ע"ב אומרת שחביות ברקתא דנהרא אין המקום סימן, משום שרבים הם השוכחים שם חביות, וכמו שהוא שכח גם חברו שכח – עיין רש"י שם. וכן נפסק להלכה ברמ"א סימן רסב סעיף ט. ובשו"ת מנחת יצחק (ח"ג סי' י"ז) כתב שמי שנאבד לו מגבת במקוה, אין המקום – המקוה סימן, שהרי במקום הזה שכיח הרבה מגבות, וא"כ אין זה סימן מה שהשאיר שם מגבת. 

ובמטבע בעגלת סופר שייך לומר כשם שאתה שכחת כן השני שכח, וא"כ המקום אינו סימן. מאידך יש לומר שלמרות שרבים מניחים שם מטבע אבל רובא דרובא לוקחים את המטבע ולא נשאר המטבע, ולכן לא דומה לרקתא דנהרא. ולא למגבת במקווה, מאחר והשכחה לא מרובה כל כך, ואם כן המקום יהיה סימן.

אלא שמצוי ברוב הצרכניות שיש גוי שמסדר את העגלות, וכאשר יש גוי שמנקה ובודק, גם אם יש סימן אין חובת השבה. וכפסק הרמ"א סימן רנט סעיף ח.

גם במקום שאין גוי שמסדר, אבל מצוי שיושבים נהגים או עובדים שמחפשים את המטבעות שנשכחות בסופר ולוקחים לעצמם, וא"כ יש ייאוש על מטבע זו, גם אם מקום הוה סימן, ועל כן המוצא מטבע בעגלת סופר אינו חייב בהשבה.

העגלה של הסופר לא קונה את המטבע לסופר, מאחר והחצר אינה משתמרת, כיון שיד כל אדם נגישה לעגלות, ואין דרך לשמור על כסף בעל כאשר היא עזובה בחוץ, ואין כאן חצר המשתמרת לבעליה, ולא קונה לבעלים. ולמרות שהנתיבות (סימן ר ס"ק ג) כתב שכלי שיש לו מחיצות ייחשב לחצר, אמנם אם כל אדם נכנס לשם אין זה חצר השתמרת ולא קונה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל