לתרומות לחץ כאן

האם לפרוד מותר לנסות להכיר אישה אחרת לפני הגירושין?

שאלה:

שלום כבוד הרב,
הנני פרוד מזה כשנתיים.. מתגורר לבד ומנהל חיים עצמאיים…לצערי עדיין לא סיימתי עם ענייני חלוקת רכוש מאחר ופרודתי מערימה קשיים ללא סיבה, בבית משפט למשפחה הוסדרו הסדרי ראייה ומזונות ילדים.
הייתי כבר ב 5 דיונים בבית משפט רבני עם פרודתי שלמרות שאמרה לדיין כי רצונה להתגרש מסרבת לתת את הגט מצידה. הדיין אף פסק כי לא יינתנו לה מזונות אישה בשל סירובה הסיסטמטי לתת לי גט.
העניין הוא שהתהליך כבר חוצה את השנתיים ולא נראה כי יסתיים בקרוב, היא פשוט לא רוצה להיות גרושה.
הדיינים אף ניסו לדבר איתה בפרטיות מספר פעמים, אך ללא הצלחה. היא מתעקשת.
השאלה היא שמאחר ולא נראה כי ניתן לחייב אותה לתת גט, ואפילו סנקציות לא יעבדו כאן (היא אינה עובדת ואף אין לה רישיון נהיגה. היא מסרבת לצאת לעבוד)
וברצוני להמשיך את חיי ולהכיר בת זוג על מנת להקים משפחה ב"ה
האם תוכל לומר לי האם מותר לנסות ולהכיר בת זוג לצורך התמסדות עתידית .
תודה רבה מקרב לב

תשובה:

שלום רב,

הדבר בעייתי. הרי ברור לך שלהתחתן עם אישה אחרת לפני הגירושין זה בלתי אפשרי. א"כ לצאת לפגישות המטרה היא עתיתית ולא מיידית, בפרט שאתה בעצמך אומר שאתה לא רואה את הסוף, במקרים כאלה חז"ל החמירו כדי שלא יבואו לידי מכשול – לידי ביאת זנות.

מקורות:

חז"ל אמרו לגבי איסור הבחנה (איסור לאשה להתחתן עד צ”ב יום מיום גירושיה). שגם להתארס אסור לה, וכך גם נפסק בשו”ע (אבה”ע סי’ יג סעי’ א’). אולם הוסיף הרמ”א שלהשתדך מותר לה. (כמובן, ללא יחוד וכד’). ואם כך יש מקום לומר שמאחר שהאיסור לבעל להנשא לפני שהוא מגרש את אשתו, הוא מדין חדר”ג ולא איסור דאורייתא, אם כך, לכאורה יש מקום לומר גם במקרה שלך שיהיה מותר להפגש לצרכי נישואין עם אישה אחרת.

ראה בבית יוסף שם שהביא בשם כמה פוסקים שלמרות שאין איסור להשתדך, במקרים הנ”ל, צריכים להשביע את המשתדך שלא יכנס לביתה כשהיא לבדה, כדי להימנע מתקלה. הרמ”א אמנם לא הביא את הדין הזה ראה בשו”ת שבות יעקב (ח”א סי’ צו). ואין כאן המקום להאריך.

ראה עוד בשו”ת הרי”ם (אבה”ע סי’ מא), שו”ת אבני מלואים (סי’ כו), שדי חמד (איספת דינים מערכת חליצה סי’ א’ אות ד’), שו”ת מנחת יצחק (ח”ד סי’ עא), שדנו באדם שאמור לחלוץ ליבמתו, האם מותר לו להשתדך לפני שחלץ לה. וכתב השדי חמד שם, שלמרות שאין איסור בזה. “מכוער הוא הדבר”. ובכל מקרה לגבי איסור הבחנה היעד הוא מוגדר, תוך מקסימום שלשה חודשים הם יכולים להינשא, במקרה שלך שהיעד אינו מוגדר ואף אתה בעצמך אומר שאתה לא רואה את הסוף א"כ השאלה מורכבת עוד יותר אם ניתן להתיר דבר כזה, ולכאורה מעבר למה שכתב השדי חמד שהדבר מכוער החשש למכשול הוא גדול יותר.

 

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל