פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

שירי אשה זמרת ביוטיוב

שאלה:

שלום לרב.
האם מותר לזמרת חרדית לעלות שירים שלה ליוטיוב בלי תמונה. יש כאלו שעושות זאת, וישנם כאלו ששים תמונה, ואירגוני קירוב גדולים מעסיקים את אותם נשים. ב. עד כמה באמצע הופעה יש למחות במי שמצלמת את הזמרת שרה (הכוונה עד כמה הזמרת צריכה למחות ולהפסיק לשיר).
ג. האם שיעורי רבניות נהוג שהן מצולמות ומשודרות בטלויזיה ערוץ דתי או יוטיוב. או שגם אשה מדברת דברי תורה זה כיעור לעלות את זה.
תודה

תשובה:

שלום וברכה

אין מקום לומר שזה "אסור", הרי בסופו של דבר זה עולה עבור נשים ומי שבוחר לחטוא ולהאזין לשירת נשים זו בחירה שלו ואין לדבר סוף, אבל מדרכי העדינות שלא להעלות, וכל כבודה בת מלך פנימה…

כשיש תועלת של קירוב וזה עולה באופן מוצהר באתר לנשים ועבור נשים – אין לאסור שיעורי תורה.

הצטרף לדיון

תגובה 1

 1. אשה שמפרסמת תמונה שלה (ביוטיוב או בכל רשת חברתית אחרת) היא מכשילה את הרבים וזה נוגד את המהות הבסיסית של צניעות. כי לא הותר לה אלא לצאת מביתה כפי הצורך (רמב"ם בהלכות אישות פרק י"ג הלכה י"א) אבל בזה שמניחה תמונה שלה הרי זה כאילו היא עצמה נמצאת באופן קבוע בראש כל חוצות, וגרוע הדבר יותר מכל בגד פרוץ (כי בגד חריג ופרוץ גורם שיסתכלו בידיה או בפניה למשך זמן קצר, ולא בתמידות).

  והוא הדין "רבנית" שמרצה לנשים, קול דיבורה אינו נאסר בשמיעה (כי קול באשה ערוה הוא קול זמר ולא קול דיבור) אבל להעלות וידאו כיצד אפשר להתיר, הרי זה כמו פרסום תמונתה ואף יותר מכך.

  אבל אם מעלה שירים שלה ללא תמונתה, הרי יש פוסקים רבים שהתירו שמיעת שירה של אשה כשאינו מכירה (כמובן כשלא מדובר בשירי עגבים) כמו בשו"ת אור לציון (ח"ב פ"ו אות י"ג) שכתב להקל בזה ושו"ת יביע אומר ח"א או"ח סי' ו', וח"ט או"ח סי' ק"ח אות מג שהיקל אפי' ראה תמונתה.

  וכן הגר"ח קניבסקי בדעת נוטה (ח"א עמוד ריז) כתב שיש מקילין, וכתב לנשים שטוב להיזהר אבל בוודאי הגברים אין להם ממה להיזהר אלא רק לא ישימו לבם לזה. ובהערת המהדיר שם, "ושמעתי מרבינו שליט"א שכמדומה לו דהמקילין סוברים שאין איסור אלא במכיר את אותה האשה ששומע קולה אבל כששומע קול שיר אשה ואינו יודע מי היא, וכמו בנד"ד דהעומד בחוץ אין רואה אותה או כששרות קבוצה של נשים ביחד ואין מבחין בקול של אשה מסויימת אין איסור".

  והגרי"ש אלישיב, הביא דבריו בספר אישי ישראל (פרק נה הערה צה) להקל בשירת נשים שלא מכירן.

  והגר"מ גרוס בספר אום אני חומה (חלק א', ס"ק תרפ"ט) כתב "יש לעיין אם שרות שתי נשים או יותר ומכיר חלקם אי אסירא, כיוון דאין ניכר שירתן של נשים שמכיר, ומסתבר דשרי לשיטות אלו".

  ואחרי הכל, הדעת נוטה כדברי הרב המשיב שליט"א שלא ראוי לאשה להעלות שירים שלה ליוטיוב וכדומה אלא למכור דיסקים לשמיעה לנשים בלבד.

  ולגבי מי שמצלמת אשה שרה, אני הקטן חושב שאין צורך למחות בה (וכמובן שלא להפסיק את ההופעה) והקולר תלוי בצווארה, דאם לא כן, אין לדבר סוף וכל אשה יהיה לבה נוקפה שמא מאן דהו צילם אותה ברחוב והעלה לרשתות חברתיות והפיץ ברבים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל