לתרומות לחץ כאן

עשיית מלאכה לפני הבדלה

שאלה:

למי שמחמיר לא לפתוח בקבוק מיץ ענבים בשבת עצמה- מותר לפתוח לכתחילה בשביל הבדלה על היין?

תשובה:

אחרי שאומר אתה חוננתנו או ברוך המבדיל מותר לכתחילה. 

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רצט סעיף י

אסור לעשות שום מלאכה קודם שיבדיל, ואם הבדיל בתפלה מותר אף על פי שעדיין לא הבדיל על הכוס. ואם צריך לעשות מלאכה קודם שהבדיל בתפלה אומר: המבדיל (בין הקודש ובין החול) בלא ברכה, ועושה מלאכה. הגה: וכן נשים שאינן מבדילין בתפלה יש ללמדן שיאמרו המבדיל בין קודש לחול קודם שיעשו מלאכה (כל בו). וי"א דכל זה במלאכה גמורה כגון כותב ואורג, אבל הדלקת הנר בעלמא או הוצאה מרשות לרשות א"צ לזה (ר"י ני"ב חי"ט), ומזה נתפשט המנהג להקל שמדליקים נרות מיד שאמרו הקהל ברכו, אבל העיקר כסברא ראשונה. וי"א לדלות מים בכל מו"ש, כי בארה של מרים סובב כל מו"ש כל הבארות ומי שפוגע בו וישתה ממנו יתרפא מכל תחלואיו (כל בו). ולא ראיתי למנהג זה. וע"ל סימן רס"ג מי שמוסיף מחול על הקודש אם מותר לומר לאחר שהבדיל לעשות לו מלאכה. 

הצטרף לדיון

6 תגובות

  1. השאלה היתה האם מותר להסתמך על ההבדלה הזאת בדיעבד להתיר עשיית מלאכה בכלל- אם לא הבדיל לפני כן לא בתפילה ולא בדברים (באמירת "ברוך המבדיל בין קודש לחול" בלי שם ומלכות) שהרי לפי מי שאוסר יש פה שתי בעיות: גם הנאה ממעשה שבת וגם מצווה הבאה בעבירה?

  2. מותר אין כאן הנאה ממעשה שבת, זה כבר מוצאי שבת, והכי חשוב לא לחשוש כל כך הרהב, כמו שאני מכיר אותך זה לא שבאמת כך היה אלא אתה חושש אולי הוא שכח אתה חוננתנו ואולי הוא לא אמר מספיק בדקדוק ברוך המבדיל וכו', חששות רבים מידי לא טובים..

  3. כלומר, לעצם השאלה, אפילו לא עשה כמו שצריך לכתחילה ולא הבדיל לפני כן- לא בתפילת שמונה עשרה ב"אתה חוננתנו" ולא בדברים (באמירת "ברוך המבדיל בין קודש לחול" בלי שם ומלכות)- אין כאן מעשה שבת כלל בדיעבד וממילא ניתן להסתמך אפילו רק הבדלה זו על היין (ללא הבדלה בתפילת שמונה עשרה ב"אתה חוננתנו" ולא בדברים באמירת "ברוך המבדיל בין קודש לחול" בלי שם ומלכות)- ולהתיר בכך כל מלאכה שהיא לכל דבר ועניין?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל