לתרומות לחץ כאן

בלינצ'עס שנעשו על ידי גוי

שאלה:

שלום לכבוד הרב, לגבי בלינשס שבלילתו רכה, וברכתו מזונות, מה הדין לפי דעת השו"ע, אם מותר לגוי לשפוך הנוזל לתוך המחבת, באופן שהיהודי הדליק את האש? האם ניתן להתיר זאת משום שזה מזונות וממלא יש לחשב הדבר כאפית פת ולא כבישול מאכל?

תשובה:

בש"ך יו"ד סי' קיב ס"ק יח כתב שדוקא מאפה שבלילתו עבה נחשב פת לענין, אבל בבלילה רכה יש את כל דיני בישולי עכו"ם.

חודש טוב.

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיב סעיף ו: במקום שנהגו היתר בפת של פלטר, אפילו הוא נלוש בבצים או שביצים טוחים על פניו, מותר. אבל אינפנד"ה שאפאה עובד כוכבים, אסור לאכול מהפת שלה. (ע"ל סימן קי"ג ס"ג). הגה: ויש אוסרים בפת שביצים טוחים על פניו, משום שהן בעין ואינם בטלים לגבי פת, ויש בהם משום בשולי עובדי כוכבים (תוספות וסמ"ג והגהות אשירי וארוך ומרדכי פא"ט וסמ"ק סי' ר"ז). וכן נוהגין. ואותן נילו"ש שקורין קיכלי"ך או מיני מתיקה שקורין לעקי"ך, הם בכלל פת ובמקום שנוהגים היתר בפת של עובד כוכבים גם הם מותרים, ולא אמרינן שיש בהם משום בשולי עובד כוכבים. ויש מיני נילו"ש שקורין קיכלי"ך שאופין אותם על ברזלים ומושחין הברזל בשעת אפייה בחלב או חזיר, באותן יש ליזהר ולאסרן. וכן המנהג (מהרא"י בהגהת ש"ד ואגור בשם ר"י מפרי"ש).

ש"ך יורה דעה סימן קיב ס"ק יח:  (פמ"ג) שקורין קיכלי"ך. דוקא שבלילתן עבה ויש בהן תואר לחם כ"כ בת"ח שם דין י"ב ע"ש:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל