לתרומות לחץ כאן

כניסה לכנסייה שאינה פעילה / בר מצוה בכנסיה

שאלה:

נשאלתי על ידי משפחה הרוצה לערוך תפילת בר מצווה (עם ס"ת) במקום שהיה לפני הרבה שנים כנסייה אך כבר לא משמש כלל ככנסייה, האם זה אפשרי או לא ? (אשמח למקורות) תודה רבה!!

תשובה:

שלום וברכה

תחילה נתייחס לנושא של הבר מצוה ואחר כך באופן כללי לגבי שאלתך:

לעשות בר מצוה בכנסיה, מעבר לנושא שתיכף נדבר שיש איסור להכנס לכנסיה, גם אם אינה פעילה, זה היפך כל הנושא של בר מצוה, ואין לך דבר מכוער יותר מזה… הרי באים לחנך לקדושה, לחיי נצח, לעבודת ה'… מיותר לכתוב זאת כי בלאו הכי אסור להכנס שם וכדלהלן, אבל זה חשוב לי כדי להבין את רוח הדברים, באופן כללי לגבי בר המצוה, זה ישליך גם על איזו מוזיקה תהיה שם, ומה יהיה תוכנו של הערב.

 ולעצם שאלתך:

נראה שאם המקום חרב ולא נשאר שם אלא שרידי מבנה ששימש פעם לצרכי עבודה זרה אין בכך איסור. אבל אם המבנה קיים אלא שכרגע אינו משמש באופן פעיל, הוא עדיין נחשב בית עבודה זרה ואסור להכנס לתוכו. אכן, אם נעשה הליך פורמלי שביטל את יעודו של הבנין, וכגון שנמכר לצרכים אחרים, נחשב הדבר לכאורה כעבודה זרה שביטלה גוי, ששוב אינה נחשבת כעבודה זרה.

מקורות:

הרמב"ם בפירוש המשניות בעבודה זרה פרק א' משנה ד', זה לשונו שם:

"ולפיכך יש לדעת שכל עיר מערי האומה הנוצרית שיש להם בה במה, רצוני לומר בית תפילתם, אשר הוא בית עבודה זרה בלא ספק, הרי זו העיר אין מותר לעבור בה בכוונה, וכל שכן לדור בה. אבל ה' מסרנו בידיהם עד שנדור בעריהם בעל כרחנו, לקיים ייעודו הרע "ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן". ואם זה הוא דין העיר, קל וחומר לדין בית עבודה זרה עצמו, שכמעט אסור להביט בו, וכל שכן לקרב אליו, וכל שכן להיכנס אליו".

וגם הש"ך בשו"ע יו"ד סי' קמ"ט הביא דברי הרמב"ם להלכה.

ובריטב"א בע"ז דף יא,ב מבואר שבחצר בית הע"ז מותר להיות, אך בספר חסידים (תל"ה) כתב: מעשה ביהודי אחד שהלך בחצר בית הע"ז ושמע בת קול מכרזת 'ואותי השלכת אחרי גויך' והיה מתענה כל ימיו. לכן לכתחלה גם לחצר אין להכנס.

ובספר שבלי דוד (זילברשטיין, תרמ"א) ביורה דעה סימן קנ"ד כתב שאפילו במקום חשש איבה אסור להיכנס.

וראה עוד באגרות משה יו"ד ח"ג סי' קע"ט אות ו' ובציץ אליעזר חי"ד סימן צ"א בענין זה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה רבה!
    רק להבהיר מדובר במשפחה שעושה את זה בחו"ל ולא שבחרו דווקא את עניין הכנסיה ולא בית כנסת חלילה, פשוט במקום אין כלל בית כנסת ואותו מקום כנראה מיוחד ארכיטקטית ולכן חשבו לעשות שמה..

  2. הבנתי היטב, וגם התוכנה שלנו מזהה את מדינת השואל, בהחלט מקום שכנסיות זה משהו לא נדיר שם במיוחד, וכל זה נלקח כמובן בחשבון… אפשר לשכור אולם שמחות, וגם אם יהיה פחות יפה מהכנסיה, זה בהחלט לא הנושא…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל