לתרומות לחץ כאן

הפקדת כסף בחצרו של אדם

שאלה:

מעשה שהיה שהלכתי לאסוף עלוני שבת מבית דפוס קבוע שאני מדפיס בו. משום שאחרתי את השעות שבהם הבית דפוס פתוח, בעל הבית השאיר לי את חבילת העלונים במדף שמחוץ לעסק, והורה לי להשאיר את התשלום (הכסף) במגירה המוסתרת שם.
(המגירה והמדף הינם ברשות הרבים, אך משום שזוהי מעין חצר בכניסה אחרת, אינה גלויה לכל ואין תנועת אנשים שם. ובנוסף אין המקום מגודר או מסומן כחצר).

והתעוררה שאלה:
אם הכסף נגנב, האם אני חייב באחריותו?
וכיוצא בזה, אם בעל הבית השאיר את העלונים במדף והם נגנבו, האם אני חייב לשלם עלהם אע שלא הגיעו לידי או שאני פטור?

ונלע״ד שצדדי הספק הם, האם מקום זה נחשב לחצרו של אדם. אם כן הרי היא קונה לו כשהפקדתי את הכסף, ואם לאו אני חייב באחריותם.
אך מ״מ נראה שאין זה נחשב לחצרו אלא לרשות הרבים, ולכן אם נגנב הכסף אני חייב בו, שהרי לא הגיע לידו והחוב שלי אליו לא נפרע. וכיוצא בזה אם השאיר לי את העלונים שם ואינם הגיעו לידי אני יהיה פטור.
אך עדיין צ״ע האם איני חייב בעלונים אם נגנבו טרם שהגעתי, משום שאני פשעתי שאחרתי ולא באתי בשעות הפתיחה, ולמען נחיותי הוא השאיר את העלונים מחוץ למקום ובהסכמתי המלאה לכן אינו חייב.
אמנם יוצא מטעם זה שמכיון שהסכמתי להשארת העלונים מחוץ לחנות אהיה חייב באחריותם, במידה שווה יש לומר שאם התשלום שהשארתי בחוץ נגנב אהיה פטור משום שהוא הסכים לכך.
אבל יכול להיות שיש לדחות את האחרונה, מכיוון שכל מה שבעל הבית הסכים שאשאיר את הכסף מחוץ לחנות הוא לנוחיותי שלא אצטרך לחזור למחרת לשלם, ודעתו הייתה על כך שהאחריות כולה שלי.

ואשמח שתעשו לי סדר בסוגיא מכל הספקות שלעיל, וה׳ יברך מעשה ידכם על שאתם עוסקים בהשבת דיני תורה כהלכתה.

תשובה:

שלום וברכה,

מוכר שאמר לקונה תניח את הכסף במגירה שמחוץ לחנות, אם המגירה היא מקום משתמר, והיא שייכת למוכר, נקנה הכסף למוכר ואם נגנב אח"כ הכסף פטור הקונה. אם המגירה אינה חצר המשתמרת, צריך שיאמר לקונה תניח במקום פלוני ותפטר, אבל אם לא אמר לו ותפטר, לא נפטר הקונה אם הכסף נגנב אח"כ. 

כמו כן להיפך אם המוכר הניח את העיתונים מחוץ לחנות, לא נחשב שהגיע ליד הקונה, וגם אם הקונה אמר למוכר תניח מחוץ לחנות ונגנבו העיתונים, הקונה פטור מלשלם על העיתונים, אא"כ אמר הקונה למוכר תניח מחוץ לחנות ותיפטר.

[יש לדון שכיום שהדרך שאם אמר תניח במקום פלוני הכוונה שגם ייפטר בזה, וא"כ נעשה כאומר ותיפטר. וצריך מקור לדבר שכוונה נעשה כאילו אמר ותיפטר].

בהצלחה.

מקורות:

ראה נתיבות סימן קכ ס"ק א. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל