לתרומות לחץ כאן

משחקי הרכבה בשבת

שאלה:

רציתי לשאול בנוגע למשחק "מגנטים" שהילד משחק בחלקים שמתחברים זה לזה ע"י מגנטים קלים.
האם מותר לתת לילד לשחק במשחק זה?
עלי לציין כי אין בהם בניה ברת קיום וברגע אחד הם מתפרקים.

תשובה:

שלום וברכה

חיבור זה של מגנט אינו מהודק ומותר.

בכלל בנוגע למשחקי הרכבה יש דעות חלוקות: מעיקר הדין נראה שכיון שהם עשויים לפירוק מידי אין בכך כל איסור, וזאת על פי מה שכתב בשו”ע הרב סי’ שיג סעי’ כא לגבי כלי שעשוי לפירוק באותו יום. טעם נוסף נראה לומר בזה לקולא, שכן אבני המשחק כל אחד מהם הוא כלי בפני עצמו שדרך השימוש בו הוא לצורך הרכבה, כך שההרכבה אינה נחשבת בנין הכלי אלא שימוש בו [כך שגם לדעת החזון איש בסי’ נ ס”ק ט החולק על השולחן ערוך הרב נראה להקל בנידון דידן], וכן הוראת רבים מפוסקי זמנינו. אולם, בס’ ארחות שבת עמ’ רפח הביאו בשם הגרי”ש אלישיב שהחמיר בזה בדבר שיש בו הרכבה מהודקת. וכן הגרש"ז אויערבך בשולחן שלמה דן להחמיר בזה בלגו שכל פעם זה בנין שונה, ואינו דומה לכלי שכל פעם מרכיבים ומפרקים את אותו הכלי עצמו.

לכן אני בביתי נותן לילדים הקטנים לשחק, אבל המבוגרים מעל גיל 10-11 ובובדאי מעל גיל מצוות [כל אחד יקבע לפי בשלותם הנפשית של בני ביתו], לא ישחקו ולא יעזרו, והילדים גם יודעים את זה שלא מבקשים. רק להסביר שזה לא אסור, כי שבת היא גם לילדים… אלא מחמירים על פי שיטות מסוימות ולכן לקטנים יש להקל.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל