לתרומות לחץ כאן

שילוח הקן כמה פעמים

שאלה:

שלום
האם אפשר לקנות הביצים מדין חצר ולחזור ולהפקירם כדי לקיים עוד פעם שילוח הקן כמה פעמים

תשובה:

שלום וברכה

ברגע שזכית בזה פעם אחת שוב זה כבר מן המזומן ולא יועיל להפקיר, אבל אם לא זכית והיא שוב חזרה יש שוב מצות שילוח.

מקורות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות שילוח הקן סימן רצב סעיף ה:

אם רוצה ליקח האם ולשלח הבנים, אינו רשאי. שלחה וחזרה, שלחה וחזרה, אפילו כמה פעמים, חייב לחזור ולשלחה. אבל אם שלחה ונטל הבנים והחזירן לקן וחזרה האם עליהם, פטור מלשלח.

וראה עוד:

תלמוד בבלי מסכת חולין דף קמא עמוד א: מתני'. שלחה וחזרה, אפי' ארבעה וחמשה פעמים – חייב, שנאמר: שלח תשלח את האם. אמר הריני נוטל את האם ומשלח את הבנים – חייב, שנאמר: שלח תשלח את האם. נטל את הבנים והחזירן לה, ואח"כ חזרה האם עליהן – פטור מלשלח.

בית יוסף יורה דעה סימן רצב: ה ואם רוצה ליקח האם ולשלוח הבנים אינו רשאי. משנה שם (ע"א) אמר הרי אני נוטל את האם ומשלח את הבנים חייב לשלח שנאמר שלח תשלח את האם וגו' פירוש אמר הריני נוטל את האם וכו' והרי אין אני נוטל האם על הבנים לא אמר כלום לפי שחובה עליו לשלח את האם:

שלחה וחזרה אפילו כמה פעמים חייב לשלחה. משנה שם ויהיב טעמא בגמרא משום דשלח אפילו מאה פעמים משמע כלומר מפני שהוא מקור ונופל על המעט ועל ההרבה:

ומ"ש אבל אם שלחה ונטל הבנים והחזירן לקן וחזרה האם עליהם פטור מלשלח. משנה שם וטעמא משום דכיון דכבר זכה בהם מזומן קרינן בהו:

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. מה הוא טעם המזומן האם זה שחייב להיות מן ההפקר ואם כן יאפשר להפקיר או זה דין אחר
    אם זה דין אחר אם אפשר לבאר מהו גדרו

  2. אחרי שכבר זכית בו והוא לך לא מועל הפקר כי זה מוזמן לך ובחרת מה לעשות איתו – להפקיר, הרעיון הוא שזה בא לך במקרה ואינו משלך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל