לתרומות לחץ כאן

האם מותר לשים בבית בובה של חיה?

שאלה:

שלום כבוד הרב
האם לפי היהדות יש בעיה לשים בבית לקישוט בובת נוי של חיה ,למשל תוכי או ציפור או פרה?

תודה מראש

תשובה:

שלום רב.

א. לענין עשיית בובות כאלו, אם אפשר לעשות באופן שיהיה חסר לה אחד מהאברים [אוזן, עין, וכד'] מותר לכל הדיעות, אולם אם הבובה שלימה לגמרי, נחלקו הפוסקים אם אפשר לעשות על ידי פועלים גויים.

ב. מותר לעשות בובה בצורת חיה [למעט צורת אריה נשר ושור, כשהם שלמים] אולם יש מקום להחמיר גם בזה.

ג. ראוי להחמיר שלא להשהות פסלים אלו שהם בצורת אדם בבית אולם המיקל בכך יש לו על מי לסמוך.

מקורות:

 א. ראה שו"ע יו"ד סי' קמא ס"ד וסעיף ז שאסור לעשות צורת אדם שלם, אבל מותר לעשותו על ידי שיחסר ממנו אחד מאבריו. אכן, דעת החתם סופר (שו"ת יו"ד סי' קכח) שמותר לעשות זאת על ידי פועל גוי, אלא שבס' נהרי אפרסמון (יו"ד סי' קטז, קיז וסוף קיח) חלק על דבריו וכתב לאסור אף באופן זה, וכן דעת שו"ת יד אלעזר (סי' קכט), וראה דרכי תשובה (יו"ד סי' קמא ס"ק ל, וס"ק לב) שהאריך בנידון זה.

ב. בשולחן ערוך שם סעיף ו מבואר שמותר לעשות צורות של בהמות וחיות, אולם, בדרכי תשובה שם ס"ק מז כתב שירא שמים ימנע אף מעשיית צורות אלו.

ג. בשולחן ערוך שם סעיף ד מובא שנחלקו הפוסקים אם מותר להשהות בבית צורת אדם שלם כשנעשה שלא לשם עבודה זרה. ובס' בנחל אשכול (הל' ע"ז סוף סי' נ) כתב ללמד זכות על המקילים בזה, וכתב שכך נהוג בזמננו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל