לתרומות לחץ כאן

לשנות את הכיסוי של הס"ת כדי להוסיף את השם של האמא

שאלה:

שלום,
ספר תורה שנכתב לעילוי נשמת האב, וכאשר האם נפטרה רוצים הילדים להחליף את הכיסוי ולרשום שזה לעילוי נשמת האב ולהוסיף את האם.
העניין הוא האם כאשר הקדישו לאב כל הזכויות הולכות אליו, ואין רשות לשנות את היעד שאליו כיוונו בספר תורה זה? או שניתן?

תודה

תשובה:

שלום וברכה,

כתוב בפוסקים שספר תורה שנתרם שייך הוא לרשות התורם והתורם יכול להעביר את הס"ת לבית כנסת אחר, ואחר מותו של התורם הס"ת עובר לרשות היורשים. ומאחר ותרומת ס"ת אינה מוגדר כתרומה אלא כהשאלה ויכולים התורמים להוציא את הס"ת למקום אחר, ה"ה שיכולים להחליט שמעשכיו הספר יהיה לטובת נשמת האמא. ולכן מותר לבנים להחליף את מעיל הס"ת ולהוסיף ולרשום עליו שהס"ת גם לע"נ האמא.

בהצלחה.

מקורות:

משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנג ס"ק צט:

"ועיין במ"א סקכ"ב שכתב דמנהג העולם כהיום למכור ס"ת אפילו נתנו מתחלה לביהכ"נ לקרות בו וכתב דכיון שנהגו כן הו"ל כאלו התנו מתחלה בהדיא שלא תחול קדושת רבים עליהן ולפ"ז נראה דלכו"ע אין להחמיר בזה בדיעבד ומ"מ לכתחלה בודאי טוב להתנות בהדיא שאין נותנה לחלוטין".

וראה עוד בפסקי תשובות שם אות ל:

ומיהו למעשה נהוג כהיום לפסוק עפ"י גדולי הפוסקים שאדם המכניס ספר תורה לביהכ"נ וביהמ"ד אף שלא התנה ולא אמר כלום, הספר תורה נשארת ברשותו, ואין לביהכ"נ שום בעלות עליה, וברשות בעל הס"ת להוציאו מביהכ"נ בכל זמן שירצה, ואין הציבור יכולים למנוע בעדו בטענה שיש להם חזקה לקרוא בה.

ולא עוד, אלא אף כשבעל הס"ת הלך לעולמו, עובר הס"ת לרשות היורשים, ובאפשרותם להעביר הס"ת לביהכ"נ שבמקום מגוריהם, זולת אם יש לגבאי ביהכ"נ כתב או הצהרה בפני עדים נאמנים מאביהם שברצונו שהס"ת יהיה בביהכ"נ זה דווקא.

וכל הנ"ל הוא גם בספר תורה שבבעלות אשה והקדישה לביהכ"נ, שנשארת הס"ת בחזקתה ובחזקת יורשיה, ויכולים להוציא הס"ת מביהכ"נ בכל עת שירצו.

וכל זה בספר תורה דווקא, אבל נביאים וכתובים ושאר ספרי קודש, תלמוד ופוסקים וכו', דינם כשאר תשמישי קדושה שאם לא התנה שישארו בחזקתו הרי נכנסים לרשות הקדש וכנ"ל אות כ"ח, ואין באפשרות התורם להעבירם מביהכ"נ זה לביהכ"נ אחר.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל