לתרומות לחץ כאן

ערבות ללא ידיעת הלווה

שאלה:

רציתי בבקשה לשאול, אדם שהלווה לחבר בלי ערבים, אבל המלווה הלך והחתים מישהו ערבות על ההלוואה הזו ללא ידעת הלווה, ולמעשה הלווה לא שילם והערב נאלץ לשלם, ובא הערב לתבוע את הכסף מהלווה, אמר לו הלווה, לאו בעל דברים דידי את, כי מעולם לא החתמתי אותך לערב על ההלוואה, ומבחינתי ההלוואה הזו ניתנה לי ללא ערבים,
מי צודק? הלווה או הערב?
תודה רבה.

תשובה:

שלום וברכה,

ערב שנכנס ללא ידיעת הלווה, הלווה פטור מלשלם לערב. 

בהצלחה.

מקורות:

שו"ת דברי חיים חושן משפט חלק א סימן מג: "ומשום הכי אם באמת מדעתו נכנס הערב בלא ידיעת הלוה פטור הלוה דמזיק לא מקרי דהוא עצמו גרם היזקו ואי דעשה אדעתו להשתלם מן הלוה מי נימא דמרוצה הלוה לזה ובזה יתורץ מה שהקשה הסמ"ע [שם בסי' קל"א ס"ק י"ד] אהדדי דברי השו"ע דסי' קל"א הנ"ל לסי' צ"ג [סעיף ט"ו]".

ועיין עוד בנתיבות סימן קעו ס"ק נא שיש משמעות בדבריו כתירוצו של הדברי חיים – שערב שנכנס ללא ידיעת הלווה – פטור הלווה.

ואין להקשות מדברי השו"ע סימן קל ס"ב כתב: "ויש מי שחולק ואומר שאפילו ערב שאינו קבלן שנכנס בערבות מאליו ופרע מאליו, חוזר וגובה מהלוה". שם מדובר שהלווה ידע מהערב נכנס לערבות, ולכן י"א שא הערב התחייב לשלם, חייב הלווה לשלם. אבל אם אין ידיעת הלווה כלל מהערבות אין הלווה חייב לשלם לו.   

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל