לתרומות לחץ כאן

למסור כל ממונו שלא לעבור על לשון הרע

שאלה:

בשו"ע סימן תרנ"ו ויורה דעה סימן קנז מבואר שצריך למסור כל ממונו שלא לעבור על מצות ל"ת שאלתי מה באשר לאיסור לשון הרע שהוא אמנם לא תעשה אך אין בו מעשה אלא רק דיבור. האם יש לזה התיחסות בספר חפץ חיים והיכן?

תשובה:

שלום וברכה

בס' עיקרי דינים לרבי שמואל הומינר כלל ו' סי' ס דן בזה בהרחבה על פי המחלוקת שהביא בזה הגרעק"א בסי' קנז אם יש חיוב למסור כל ממונו שלא לעבור על לאו שאין מעשה, עיין שם. ולמעשה נקט שם להחמיר. יש שדנו אם דין זה נאמר רק שלא לספר לשון הרע או גם לגבי שלא לקבל לשון הרע, שבזה קצת ליבו אונסו לפעמים. 

רבי עקיבא איגר יורה דעה סימן קנז:

(שם בהג"ה) ולא יעבור לא תעשה. הנה מדברי תשובת חות יאיר (סימן קל"ט) מבואר דאם הוא לאו שא"ב מעשה הוי כמו לעבור על עשה וא"צ ליתן כל ממונו. ועיין במשבצות זהב (סימן תמ"ו סק"ו) ואולם בתשובת הריב"ש (סימן שפ"ז) מבואר דכל שהוא לעבור על לאו אף באין בו מעשה צריך ליתן כל אשר לו ולא יעבור. (עי' מ"ש בחוה"מ סימן של"ט סעיף י') בגליון בתשובת הרדב"ז (ח"ב סי' קמ"ה) כתב דאם הוא בין העובדי כוכבים ואינו מוצא לאכול אלא דברים אסורים אפי' איסור דרבנן ושמנו של גיד וכדומה חייב ליתן כל ממונו למצוא דבר היתר לאכול ולא יאכל איסור ולאחר מכן אנוס הוא מחמת נפשות ואוכל הקל קל תחילה ומ"מ אין מחויב ליקח לו ממון בהמתנה עד שיהיה לו מעות לפרוע דדלמא לא יהיה לו מעות והעובדי כוכבים חובשין אותו ומייסרין אותו ויכול לבוא לידי סכנה:

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. יישר כח גדול ראיתי שם בהערות שמציין לחפץ חיים (לשון הרע כלל א אות ו, רכילות כלל א אות ו) שכתב מפורש שאסור ומה שהבאתם חידוש מהעיקרי דינים זה על שמיעה וקבלה שלא התיחס שם.
    ברוכים תהיו

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל