לתרומות לחץ כאן

ייחוד בעבודה / ליבו גס בפתח פתוח לרשות הרבים / בעלה בעיר

שאלה:

שלום כבוד הרב,
לאחרונה הצטרף גבר לעבוד יחד איתי במשרד.
במשרד יש חלון שפתוח תמיד ודלת שסגורה ולא נעולה,תמיד יש אפשרות לכניסה של אנשים.
זה ייחוד?

תשובה:

שלום וברכה

ככל שכל רגע עשוי מישהו להכנס אין כאן יחוד, אבל לפי התיאור שרק שניכם יחד במשרד זה ודאי לא מוצלח גבר ואשה בודדים רק שניהם במשרד לאורך זמן ממושך, זה גורם קירוב הדעת מידי גדול, תחשבו איך אפשר לעשות זאת אחרת. כמו כן, לא רק מסיבה זו יש לשמור על ריחוק ודיסטנס, אלא קירבה יתירה עשויה לבטל גם את ההיתר הנובע מכך שכל רגע מישהו יכול להכנס כפי שיבואר במקורות.

מקורות:

בשו”ע אבהע”ז סי’ כב סעי’ ח נאמר, שאף שבדרך כלל אין איסור ייחוד במי שבעלה בעיר, אם מדובר באשה שליבו גס בה, כלומר שהוא רגיל בה ביותר כיון שהם דרים יחד בבית, כמו במקרה שלך, יש להחמיר יותר ולא קיים היתר זה. ולגבי פתח פתוח, מבחינה הלכתית סבר האגרות משה ח”ד סי’ סה שהיתר זה נאמר לא רק בפתח הפתוח ממש, אלא גם באופן שמצוי מאוד שמיהו ידפוק ויודע שיש אנשים בבית, כך שאם לא יפתחו לו מיד יתמה על הדבר, ומשום כך הם יראים לחטוא. אלא שבחלקת מחוקק שם ס”ק יג כתב, שכשם שההיתר של בעלה בעיר אינו קיים באופן שליבו גס בה, כך גם ההיתר של פתח פתוח לרשות הרבים אינו שייך באשה כזו. אלא שהט”ז חולק שם על החלקת מחוקק ומתיר, וכן צידד להלכה באגרות משה שם, וראה שו”ת שבט הלוי ח”ה סי’ רג בסופו שנקט אף הוא כדעת הט”ז אלא שצידד להקל בזה רק בדלת פתוחה ממש, ולא בסגורה שאינה נעולה, אמנם המיקל לסמוך גם בדלת סגורה שאינה נעולה כשכל רגע יכול לבוא מישהו יש לו על מי לסמוך, שכן נקט העזר מקודש שם, אבל אם הדלת נעולה, זה קצת רחוק להתיר.

 

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל