לתרומות לחץ כאן

בני הבית – אם נגררים אחר האב בקבלת שבת מוקדמת

שאלה:

הרבה פעמים יוצא שאני מקבל שבת מוקדם ואנחנו נוהגים שאשתי והילדים נגררים אחרי. האם יש אפשרות במקרה הצורך להתנות וכד' שהם לא יקבלו אע"פ שאני מקבל?

תשובה:

שלום וברכה

נדון זה שלך תלוי במחלוקת האחרונים דלהלן האם האשה נגררת באופן טבעי אחר הבעל בענין זה או לא. כלומר, ככל שזה רק מנהג שלכם, וזו בעצם קבלה שלי לנהוג כפי שאתה עושה, היא יכולה להתנות, אבל לסוברים שזו גרירה הלכתית, כמו שיחדי נגרר אחרי הציבור בבני קהילה שכולם נוהגים כך וכו', לא מועיל על זה תנאי כמבואר בשו"ע בסי' רסג סעי' יב שהיחיד נגרר אחרי הציבור "על כרחו".

מקורות:

ראה מקור חיים לבעל החוות יאיר סי' רסג סעי' יז שהחמיר בזה ואסר על האשה והבנים לעשות מלאכה לאחר קבלת שבת של הבעל, וכן נראה בתורת חיים [סופר] שם ס"ק מז, וכן החמיר בשו"ת אגרות משה ח"ג סי' לח, ובשבט הלוי ח"ז סי' לה, אלא שנחלקו האגרות משה והשבט הלוי האם דין זה אמור תמיד או רק כאשר הבעל מתפלל בזמן הרגיל, אבל כשמתפלל מוקדם מחמת כורח טכני אינה נגררת אחריו, בתשובות והנהגות ח"ג סי' פב צידד יותר עם המקילים דלהלן אלא שכתב שראוי להחמיר, ובודאי לא תעשה מלאכה אחרי שכבר שב מהתפילה הביתה. דעת המקילים שאינה נגררת אחריו, שו"ת מהר"י שטייף או"ח סי' מב, שו"ת מנחת יצחק ח"א סי' כד, שתילי זיתים רסג כב ועוד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל