לתרומות לחץ כאן

ארטיק בשבת – צובע

שאלה:

האם יש בעיה לאכול בשבת את ארטיק שצובע את הלשון?

תשובה:

אין בעיה לאכול ארטיק כזה כיון שאין כוונה לצבע.

מקורות:

אף שבמשנה ברורה בסי' שג ס"ק עט ובסוף סימן שכ נראה שחילק לענין זה בין גברים לנשים ובמקום שדרכה לעשות כך כדי להתיפות [בלשון מותר גם לנשים בכל מקרה…] נראה שבזמנינו מותר גם לנשים בכל אופן אלא אם כן היא מתכוונת לעשות כך לנוי, כיון שאין דרך להתאפר היום בצבעי פירות… ראה בענין זה פסקי תשובות שם ושם.

משנה ברורה סימן שג ס"ק עט: סרק – הוא צבע אדום ובתוספתא איתא שלא תקנח פניה בבגד שיש בו סרק ומשמע אף על גב דלא מתכוונת לצביעה פסיק רישא הוא וטעם הדבר כיון דאשה דרכה בכך ליפות את עצמה ע"י צביעת פנים מחזי שפיר כצובע אבל איש שאין דרכו בכך לא מקרי צובע כמ"ש סוף סימן ש"ך דמותר לאכול תותים ושאר פירות הצובעים אף על גב דצובע פניו וידיו בעת האכילה ומ"מ אפילו העברת סרק ע"פ אשה ג"כ אינו אלא דרבנן דאין צביעה מדאורייתא על עור האדם ועיין בבה"ל:

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל