לתרומות לחץ כאן

נטילת ידיים כשנכנס לשירותים לקחת חפץ

שאלה:

שלום וברכה!
רציתי לשאול ע"כ שאצלינו בבית יש רק חדר שירותים אחד והוא משותף עף האמבטיה בנוסף לכך הוא משמש כפתח יחיד ליציאה לחדר כביסה
האם כל פעם שאני נכנס לשם אפילו לקחת סמרטוט אני צריך ליטול ידיים?
השאלה גם למקרה שאני נכנס רק לחדר שירותיים -אמבטיה וגם למקרה שאני נכנס לחדר כביסה
תודה רבה!

תשובה:

שלום רב.

לכתחלה יש ליטול ידיים ג’ פעמים (אך אין צריך כלי) אף בבית הכסא של זמנינו ואף אם נכנס שם רק בכדי להוציא חפץ מסוים. אמנם בשעת הצורך ניתן להקל בזה. והמיקל יש לו על מי לסמוך.

מקורות:

במשנה ברורה סי’ ד’ סק”מ ובן איש חי פרשת תולדות אות ט”ז פסקו שצריך ליטול ידיים לאחר יציאה מבית הכסא אף אם לא עשה צרכיו, ובביאור הלכה סי’ תרי”ג ד”ה אם הביא דעות הפוסקים בזה. ולענין בית הכסא של זמנינו כן כתב בשו”ת יחווה דעת חלק ג’ סימן א’ וילקוט יוסף הלכות השכמת הבוקר עמוד תלו. ובהליכות שלמה פרק כ’ אות כ”ד הביאו מהגרש”ז אוירבך זצ”ל שאם יש שם תשמישים נוספים או שבית הכסא נקי באותו זמן מצואה המיקל שלא ליטול ידיו יש לו על מי לסמוך.

ואם השירותים סגורים בכיסוי שלהם כתב בשו”ת אור לציון חלק א’ סימן א’ וחלק ב’ פ”א סי’ ט’ שאין צריך ליטול ידים כשיוצא משם, אך בשו”ת מנחת יצחק חלק א’ סי’ ס’ כתב שאין זה מועיל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל