לתרומות לחץ כאן

חפירה תת קרקעית עבור רכבת מטרו

שאלה:

שלו' וברכה לכבוד הרב,

בישובנו יצאו מי למחאה על תוכנית חפירת תוואי תת קרקעי לרכבת מטרו שתעבור מתחת לבתי תושבים.

ורצינו לשאול בבקשה מצד דין תורה האם יש היתר לעשות כזה דבר?

ראינו קצת ב"אוצר הספרים היהוד השיתופי" שמביאים דברי מרן "הבית יוסף" זצוק"ל זי"ע : "אין עושין חלל תחת ר"ה ולא בורות שיחין ומערות אפילו על כיפת אבנים חזקה שמא תפחת משנה סוף פרק חזקת (דף ס.) אין עושין חלל תחת רשות הרבים בורות שיחין ומערות ר' אלעזר מתיר בה שתהא העגלה מהלכת טעונה אבנים. ופי' ר"ש אין עושין חלל תחת ר"ה. ואע"ג דמקבל עליה כל היזקא דאתיא מחחתיה שאין רצונם של בני אדם ליזוק ולירד לדון על עסקי ממונן. רבי אלעזר מתיר אלא שיכסהו כיסוי חזק כדי שתהא מהלכת עגלה טעונה אבנים. ובגמרא ורבנן זימנין דמפחית ולאו אדעתיה. ופר"ש ורבנן דאסרי סברי חיישינן דזימנין דמפחית ולאו אדעתיה דעובר בר"ה ויעבור ויפול. וידוע דהלכה כת"ק":

אם כן עולה מדברי מרן זצוק"ל שהצדק עם התושבים הלא כן?

בברכה,

תשובה:

שלום וברכה,

המקורות שהבאת בקשר לחפירת רכבת תחתית לא שייך בזמנינו – אם החפירה נעשית באישור אדריכל. האיסור לחפור תחת רשות הרבים הוא מחשש שמא תקרוס הריצפה ויהיה בור ברשות הרבים. כאשר יש אישור אדריכל אין שום חשש שתיפול הרצפה והכל נעשה בצורה מבוטחת ביותר. האיסור לחפור תחת רשות הרבים חל באדם פרטי שחופר ואין אישור אדריכל, ולא כשיש אישור לחפירות. 

מותר לתושבים להביע התנגדות ולהביע מחאה על הנעשה בתוך היישוב, כמו שמותר למחות בדברים שונים שגורמים הפרעה, והמחאה אולי תתקבל ואולי לא תתקבל. אבל המקורות של חז"ל לא שייכים במקרה זה.

בהצלחה.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל