לתרומות לחץ כאן

ציצית ביום ובלילה

שאלה:

מהו זמן ציצית? {יום, לילה, לאחר שינה, לפני שינה}
תודה

תשובה:

שלום וברכה

זמן ציצית הוא ביום [מהזמן שנקרא משיכיר בין תכלת ללבן, זה כמה דקות לאחר עלות השחר, יש להתעדכן בלוחות], עד לצאת הכוכבים. אלא שנחלקו הרמב"ם והרא"ש מה הדין בגד של יום שלובשים אותו בלילה אם הוא חייב בציצית, כלומר אם הזמן קובע או מהות הבגד היא הקובעת, ולכן גם בבגד יום שלובשים בלילה אם יש לו ארבע כנפות נטיל בו ציצית אך לא מברך עליה מחמת הספק.

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן יח

סעיף א

לילה לאו זמן ציצית הוא, דאמעיט מוראיתם אותו (במדבר טו, לט) להרמב"ם, כל מה שלובש בלילה פטור אפילו הוא מיוחד ליום, ומה שלובש ביום חייב, אפילו מיוחד ללילה. ולהרא"ש, כסות המיוחד ללילה, פטור, אפילו לובשו ביום, וכסות המיוחד ליום או ליום וללילה, חייב, אפילו לובשו בלילה. הגה: וספק ברכות להקל. ע"כ אין לברך עליו אלא כשלובש ביום והוא מיוחד ג"כ ליום (הגהות מיימוני). ואחר תפלת ערבית, אף על פי שעדיין יום הוא, אין לברך עליו (פסקי מהרא"י סי' קכ"א). ובליל יום כפורים יתעטף בעוד יום ויברך עליו (תשב"ץ). 

סעיף ב

סדינים, אף על פי שאדם ישן בהם בבוקר, אין מטילין בהם ציצית. 

סעיף ג

מאימתי מברך על הציצית בשחר, משיכיר בין תכלת שבה ללבן שבה. ואם לבשו מעלות השחר ואילך, י"א דמברך עליו, וכן נוהגין (מרדכי פ"ב דמגילה). ואם לבשו קודם לכן, כגון בסליחות, לא יברך עליו, וכשיאיר היום ימשמש בו ויברך (תשב"ץ). 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל