לתרומות לחץ כאן

ראשית הגז בבהמה שיש בה שותפות גוי

שאלה:

שלום וברכה, אני מעוניין לקיים מצות ראשית הגז. אך בהלכה מפורש ששותפות של גוי פוטר. וידוע שכאן בארץ כל הרועים היהודים היראים עושים 'מכירת בהמה' ע"י הרבנות, וחותמים על שטר, ועיינתי בשטר ולא ראיתי שום איזכור קל שהמכירה נפקע לאחר זמן או משהו כזה, וא"כ אם הגוי שותף בנקבה האם הוא אוטומטית שותף גם בוולדות ? וא"כ, אם אני קונה מראובן ה' רחלים, איך אני קונה גם חלקו של הגוי? אולי אם ייאוש ושינוי רשות? ילמדנו רבינו כי זה נוגע למעשה ממש בימים אלו. תודה רבה
רציתי גם לצרף המסמך אך אינני רואה איפה, אז אני מצרף כאן לינק להורדה
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/sale_mavkirot/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%94%20%D7%97%D7%93%D7%A9%20%20.pdf

תשובה:

שלום וברכה

העיר בענין זה הג"ר נפתלי בן חיים שליט"א מדייני בית הדין, שכיון שזכות הגיזה היא שלך, גם אם הגוי שותף זה לא פוטר ממצות ראשית הגז.

בשולחן ערוך יורה דעה הלכות מתנות עניים וראשית הגז סימן שלג סעיף ז כתב:

" הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים, אחר שגזזן העובד כוכבים, פטור מראשית הגז. ואם לקח הצאן לגיזתן, חייב, אף על פי שגדלה הגיזה ברשות העובד כוכבים, ואף על פי שחוזרים הצאן לעובד כוכבים אחר גזיזה, חייב. (ויש חולקין ואומרים דפטור, אם לא קנה הצאן לגיזתן) (דעת רש"י וטור)". 

מבואר שאפילו שהבהמה שייכת לגוי אבל אם הזכות גיזה של הישראל חייב בראשית הגז. וכ"ש במקרה כאן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל