לתרומות לחץ כאן

התפילה מתחילה בה' שפתי תפתח או בברוך?

שאלה:

שלום,
בדיני תפילת עמידה, האם כאשר אני מתחיל להתפלל יחד עם הציבור בתפילת עמידה ,ההתחלה מתחילה כאשר אני אומר : "ד' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך" , אני שואל כיוון שלאחר שאני אומר את המשפט הזה , אני ממתין כמה רגעים ומכוון שאני עומד לפני מלך מלכי המלכים, וכן מכוון את לבי לירושלים ולקודש הקודשים. וכיוון שאני רוצה להתחיל יחד עם הציבור בדיוק , האם זה בסדר?
כלומר לוקח לי כמה רגעים ספורים לפני תחילת התפילה, אך כמובן כבר אמרתי ד' שפתי….

תשובה:

שלום וברכה

במשנה ברורה בדיני סמיכת גאולה לתפילה נראה שאמירת ה' שפתי תפתח זה כבר התחלת התפילה [אמנם אם אפשר לסיין גאל ישראל כמה שניות לפני החזן ואז להרהר בכל זה, לכאורה עדיף].

מקורות:

משנה ברורה סימן סו ס"ק לה:

(לה) לענות וכו' – ודוקא אם לא התחיל עדיין הפסוק של אדני שפתי תפתח דמשם ואילך הוי כתפלה. יש מדקדקים שרוצים לצאת לכו"ע וממתינים בצור ישראל או בשירה חדשה כדי לענות אמן אחר הש"ץ וכתבו כל האחרונים שלא יפה הם עושים שהרי הוא באמצע הפרק של אמת ויציב ואין לענות שום אמן לבד משתי אמנים הנ"ל בס"ג בהג"ה גם לכתחלה ראוי להתחיל תפלת י"ח עם הש"ץ והקהל בשוה אלא עצה אחרת יש ונכון לעשותה כדי לצאת לכו"ע שיכוין לסיים עם הש"ץ בשוה ואז אינו מחוייב לענות אמן או שיתחיל שמ"ע מעט קודם הש"ץ דהיינו הפסוק ד' שפתי וגו' דבזה המעט ודאי ליכא קפידא דאין ניכר כלל הקדמתו: 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל