לתרומות לחץ כאן

שיעור ברכה אחרונה על משקה

שאלה:

לגבי שיעור ברכה אחרונה.
אכל מזונות או פירות תוך 4 דקות מברך ברכה אחרונה.
האם לגבי שתיה הדין שונה? האם לשתיה צריך גם מלוא לוגמיו ולא רק כדי אכילת פרס?

מדוע בקידוש נדרש לשתות מלוא לוגמיו בפעם אחת?
תודה

תשובה:

בשתייה לדעת רוב הפוסקים השיעור הוא כדי שתיית רביעית [לא מלוא לוגמיו, שזה שיעור רוב רביעית, אלא רביעית…]. כדי שתיית רביעית הכוונה לשתות רביעית משקה בשתים שלוש לגימות רצופות. אמנם הגר"א החמיר כדעת הסוברים שהשיעור גם בשתייה הוא כדי אכילת פרס.

בקידוש זה לא קשור לברכה אחרונה, אלא יש חיוב לשתותת את כוס הקידוש, וכן בשאר ברכה על הכוס, ולענין זה די ברוב רביעית שזה מלוא לוגמיו, אף ששתייה כזו אינה מחייבת ברכה אחרונה.

מקורות:

אני מעתיק לך מדברי המשנה ברורה סימן רי:

לענין שתיית רביעית אם שתה והפסיק מעט וחזר ושתה עד שהשלים לרביעית יש אומרים דאינו מצטרף וי"א דמצטרף אם לא ששהה מתחלת השתיה עד סוף השתיה יותר מכדי אכילת פרס [מלקמן בסימן תרי"ב ס"י] והגר"א הסכים שם בביאורו דהלכה כדעה זו השניה. והנה לענין שתיית טה"ע וקאפ"ע שהדרך לשתותו כשהוא חם וקשה לשתותו בלא הפסק כדרך שאר משקין כ"א מעט מעט יש מחלוקת רבה בין הפוסקים אם צריך לברך ברכה אחרונה לדעה ראשונה הנ"ל ובמחצית השקל ובח"א מצדדים שלא לברך וכ"כ בדה"ח וכן הוא מנהג העולם. ואנשי מעשה נוהגין שלבסוף שתייתן מניחין כדי שיעור רביעית שיצטנן מעט כדי שיוכל לשתות רביעית בלא הפסק ולברך ברכה אחרונה וטוב לעשות כן כדי לצאת אליבא דכו"ע ובפרט לדעת הגר"א הנ"ל דפסק כדעה שניה דהשיעור הוא כדי אכילת פרס לענין צירוף גם בשתיה בודאי נכון לעשות כן. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל