לתרומות לחץ כאן

בר מצווה – סעודת מצווה

שאלה:

שלום וברכה

מה העניין בסעודה בבר מצווה? האם זו סעודת מצווה? מה גורם לזה להיות סעודת מצווה?
א"כ, האם רק ביום הבר מצווה או גם אם דוחים את זה ליום אחר?
ומדוע לבת לא עושים סעודת בת מצווה? גם בת נכנסת לעול מצוות, לא כך?
וגם אם זה שונה מבר מצווה, האם יש עניין לעשות סעודה ולומר דברי תורה וכדו' ובכך זה גם ייהפך לסעודת מצווה?

תשובה:

שלום וברכה

מסוף דבריך אני מבין שאתה כבר מכיר את חילוקו של הים של שלמה בין סעודה בזמנה שהיא בכל מקרה סעודת מצוה על כך שהיום מקבל עול מצוות לבין אם אינה בזמנה שזה סעודת מצוה רק כשאומרים בה דברי תורה, ובצירוף סיבת החגיגה. לבת זו אינה סעודת מצוה כיון שלא נהגו לערוך לה סעודה מחמת ענין הצניעות, כל כבודה בת מלך פנימה גברים בודאי לא באים לסעודה כזו וממילא כבר נהגו לחגוג לה באופן צנוע בבית ולא לערוך סעודה ציבורית.

מקורות:

על כך שסעודת בר המצוה נחשבת סעודת מצוה, ראה מגן אברהם סי' רכה סעי' ד וים של שלמה ב"ק פ"ד סי' לז, על פי דברי הגמרא שם פז ע"א: אמר רב יוסף מריש הוה אמינא מאן דאמר הלכה כר' יהודה דאמר סומא פטור מן המצות קא עבדינא יומא טבא לרבנן מ"ט דלא מפקדינא וקא עבדינא מצות והשתא דשמעית להא דר' חנינא דאמר ר' חנינא גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה מאן דאמר לי אין הלכה כרבי יהודה עבדינא יומא טבא לרבנן מ"ט דכי מפקדינא אית לי אגרא טפי". ונראה מדבריהם שעיקר השמחה היא ביום שנעשה בר מצוה ולא בימים שלאחר מכן. וכן כתב בשו"ת דברי מלכיאל ח"א סי' ג, עיי"ש שנשאל מאחד שלא היה סיפק בידו לערוך את הסעודה בזמנה אם לדחותה בכמה ימים, והתרעם עליו מאוד, שהואיל וטעם הסעודה הוא מחמת דברי הים של שלמה הנ"ל מה טעם יש לדחותה? וכ"כ בשו"ת מהר"ם בריסק ח"ב סי' סח, אלא שכתב שם, שאם החתן אינו יודע עדיין לדרוש כהלכה ניתן לדחות את המסיבה עד שידע לדרוש.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל