לתרומות לחץ כאן

סעודה שלישית בשבת ערב שבועות

שאלה:

האם ניתן לאכול סעודה מיד אחרי שחרית. ואחרי חצות ליטול שוב ידים, או חייבים להפסיק עם מנחה ביינתים [אם זה מכביד להתחיל ללכת למנחה, והעושה תפילתו קבע וכו'…..] האם אפשר לאכול כזית לחם בשעה 5 אחה"צ
מה הסדר הנכון?

תשובה:

שלום רב

המנהג לכתחילה לאכול סעודה שלישית אחרי תפילת מנחה וזאת משני טעמים: א. כיון שהגיע זמן התפילה אסור להתחיל בסעודה עד שיתפלל [ויש שדחו טעם זה כיון שהוא אמור לענין סעודה גדולה בדוקא שרגילים להאריך בה כמה שעות ולא לגבי סעודה כזו]. ב.  על פי הקבלה, כל סעודה קודמת לה התפילה השייכת לה.

אולם, מי שקשה לו מאיזו סיבה לנהוג כך, רשאי בדיעבד לאכול לפני התפילה [וכך נוהגים רבים בערב פסח שחל בשבת, שאוכלים סעודה שלישית לפני שעובר זמן אכילת חמץ].

שעה עשירית השבת ב4:09 דק', אפשר להתפלל מנחה קודם ואז לאכול את הכזית שהצעת, עד אותה שעה.

מקורות:

ראה רמ”א סי’ רצא סעי’ ב ובמשנה ברורה שם שהזכיר את הטעם הראשון, וע”ע ערוך השולחן שם סעי’ ד שהביא את הטעם השני.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל