לתרומות לחץ כאן

אוכל בחדר אמבט ושירותים

שאלה:

שלום וברכה ותודה גדולה מראש

שאלתי: אני מעוניין למקם את פלטת השבת במרפסת הכביסה, חדר המשך לחדר האמבט.
החדר בנוי כחדר בתוך חדר, עם צורת פתח ביניהם אך ללא דלת.
הנידון, כשאני אכניס ואוציא מאכלים אעבור דרך חדר האמבט, בו גם שירותים בתוך כוך כמצוי בהרבה בתים בישראל שנבנו לפני 30 שנה..

א. האם הבעיה רק בשירותים או גם באמבט?

ב. אם הבעיה באמבט, הוילון הקיים עוזר?

ג. אם הבעיה רק בשירותים, האם אפשר לסגור את הכוך בוילון גלילה היורד מתקרת הכוך? האם צריך שימלא את כל חלל פתח הכוך במדויק או גם עם רווח קטן בין הוילון לקיר הצדדים? איזה גודל רווח מותר?

סליחה על ריבוי הפרטים והשאלות…
אשמח לתשובות לכתחילה ולא בדיעבד.. ישר כח גדול מאד מאד

תשובה:

לכאורה כיון שהכל בסירים ותבניות סגורות אין בעיה, אם תרצה להחמיר ולהעביר בשתי עטיפות עוד יותר טוב.

צריך לדעת, כי מאכלים ששהו בבית הכסא אינם אסורים באכילה אלא שיש בכך זהירות בעלמא שלא לאוכלם. ולענין זה לכאורה די בעטיפה אחת, שתי עטיפות מצינו לגבי דבר שבקדושה, אבל לא ראיתי בזה משהו מפורש.

מקורות:

בעיקר דין מאכלים שהיו בבית הכסא, עי’ שו”ת שלמת חיים (ח”ג סי’ ט) דאין ראוי לאוכלם משום “נקיות הדעת”, ואינו איסור ממש, וכ”כ בס’ טעמי המנהגים (דף יא קו”א סעי’ כ) שמהר”ש מבעלז היה מקפיד שלא לאכול מאכלים שהיו בבית הכסא. אולם בס’ ליקוטי מהרי”ח (דברים הנוהגים בסעודה) כתב בשם ס’ שלמי ציבור, שרוח רעה של בית הכסא אינה שורה אלא על האדם ולא על מאכלים, ולכך מותר לאכול מאכלים אלו, אלא שציין שמנהג העולם להקפיד על כך (וע”ע הקדמת ס’ הזוהר י ע”ב, ושער מאמרי רשב”י פ’ תצוה).

בשו”ת מנחת יצחק (ח”ג סי’ סג) כתב, שבבית הכסא שלנו יש להקל בזה בשעת הדחק, ובלבד שיהיה נקי מצואה ומכל דבר מזוהם. ועי’ שו”ת משנה הלכות (ח”ה סי’ ב) בשם שו”ת ארץ צבי (סי’ קי) בשם הג”ר מאיר אריק שהקל בזה לגבי שתיית מים בבית הכסא שלנו. וביותר לפמש”נ בלחם משנה (הל’ שביתת עשור פ”ג הל’ ב), ואליה רבה (סי’ א ס”ק ד) בשם דמשק אליעזר (חולין פ”ח סי’ י אות כט), שאפשר שבזמנינו בטלה רוח רעה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל