לתרומות לחץ כאן

בישול עכו"ם בביצים

שאלה:

האם מותר לי לאכול חביתה שנעשתה על ידי גוי

תשובה:

גם בביצים יש איסור בישולי גויים כיון שנאכלים חי רק על ידי הדחק ממש.

מקורות:

בשולחן ערוך סי’ קי”ג סי”ד נפסק שביצה אסורה בבישולי נכרים מפני שראויה לאכילה רק על ידי דחק גדול כמו שכתב הט”ז שם, והיינו כדעת אביי בעבודה זרה לח,ב. ומה שהגויים שותים את זה בתוך משקאות שלהם אין זה הופך להיות נאכל חי, כיון שאצל כל הישראלים שם זה עדיין נחשב בישול ואינו נאכל חי ולכן זה אסור עד שיהיו רגילים גם היהודים לשתות ביצה חיה, ומה שדרך לשתותו רק בתערובת אין זה נפק”מ לענין זה, כמו זנגוויל שכתב המ”ב סי’ ר”ג ס”ק י”א שכיון שנאכל חי בתערובת צוקר נחשב שנאכל חי.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל